Będzie „Koci Gościniec”

Będzie „Koci Gościniec”

Zakończyła się II edycja konkursu „Lokal na kulturę”. Przy ulicy Dworcowej w Bytomiu powstanie ….Koci Gościniec – edukacyjna kawiarnia, a przy ulicy Katowickiej …Pracownia Ceramiczna. Umowy na lokale zostały podpisane.

W drugiej edycji konkursu złożono zaledwie dwie oferty. – Trudno jednak dziwić się dość małemu zainteresowaniu. Wpłynęła, na to pandemia więc większość działań, jak i aktywność, w tym zakresie została bardzo ograniczona – mówi Monika Trzcionkowska, dyrektor Bytomskich Mieszkań.

Więcej

Uwaga

W związku z toczącymi się pracami teleinformatycznymi w obu siedzibach Bytomskich Mieszkań (Armii Krajowej 54B oraz Zielna 25B) oraz w Punktach Obsługi Mieszkańców mogą w najbliższych dniach wystąpić problemy z łącznością telefoniczną. Powyższa informacja będzie aktualizowana. Za wszelkie niedogodności z góry przepraszamy.

Aktualizacja 29.06.2020

Numery telefonów:

  • Sekretariat BM ul. Armii Krajowej 54B: (32)532-50-00

W rozwinięciu podajemy aktualny plan prac oraz listę adresów e-mailowych obu siedzib Bytomskich Mieszkań oraz Punktów Obsługi Mieszkańców:

Więcej

Remonty budynków tylko tam, gdzie regularnie opłacane są czynsze

Ponad 13 tysięcy osób w Bytomiu ma zaległości czynszowe na łączną kwotę około 400 mln zł. Za te środki moglibyśmy wyremontować gruntownie przykładowo 300 zniszczonych dachów, 700 zdewastowanych klatek schodowych i przeprowadzić termomodernizację 120 budynków. Nie jesteśmy jednak w stanie tego zrobić, ponieważ lokatorzy nie płacą swoich zobowiązań. Nie płacąc czynszów, lokatorzy pozbawiają siebie i swoich sąsiadów godnych warunków życia. Dlatego w budynkach, gdzie lokatorzy mają spore zaległości, nie będziemy prowadzić dużych remontów, a jedynie doraźne prace zabezpieczające – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Więcej

Otwarci dla klienta

Od najbliższego poniedziałku, tj. 8 czerwca br. klienci Bytomskich Mieszkań będą mogli załatwić swoje sprawy osobiście w budynkach przy ul. Zielnej 25b oraz przy ul. Armii Krajowej 54b. Dla klientów otwarte zostaną także wszystkie Punkty Obsługi  Mieszkańca.

– Należy pamiętać, że bezpośrednia obsługa klienta będzie nadal prowadzona w obowiązującym reżimie sanitarnym, z zachowaniem środków bezpieczeństwa – podkreśla Monika Trzcionkowska, dyrektor Bytomskich Mieszkań.

Klienci nadal  zobowiązani są do zaopatrzenia się w środki ochrony osobistej, tj. maseczki ochronne zasłaniające nos i usta. Po wejściu do budynku BM mierzona będzie temperatura, po czym konieczna będzie dezynfekcja rąk dostępnym płynem do dezynfekcji umieszczonym w dozownikach (dotyczy to zarówno osób w rękawiczkach jednorazowych, jak i bez nich).

W siedzibach Bytomskich Mieszkań oraz w Punktach Obsługi Mieszkańca wydzielone zostaną tzw. bezpieczne strefy przy obsłudze klientów  w formie linii poziomych.

W pokoju przyjmowana będzie tylko 1 osoba, dlatego też zalecamy najpierw kontakt telefoniczny z danym działem, by umówić spotkanie. Nadal prosimy, by przychodzić bez osób towarzyszących (za wyjątkiem osób niepełnosprawnych) oraz o nie używanie telefonów komórkowych podczas wizyty.

Ważne! Nie należy przychodzić osobiście gdy:
– występują objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
– jest się w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
– zamieszkuje się z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
– w ciągu tygodnia miało się kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.

W przypadku osób, które nie spełniają  wymogów sanitarnych lub sprawiają wrażenie chorych pracownik ma prawo odmówić obsługi takiej osoby.

W rozwinięciu poniżej znajduje się wykaz telefonów bezpośrednich, do wszystkich działów:

Więcej
Będzie kolejna termomodernizacja

Będzie kolejna termomodernizacja

W ciągu kilku najbliższych miesięcy ruszy realizacja termomodernizacji energetycznej budynków, w ramach projektu „Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom”. Łącznie to 5 budynków – 35 mieszkań.

Więcej

UPROSZCZONE ZASADY WSKAZYWANIA LOKALI DO REMONTU

Od najbliższego poniedziałku tj. 1 czerwca 2020 r. Bytomskie Mieszkania ponownie będą publikować wykazy dotyczące lokali przeznaczonych do remontu na koszt własny przyszłego najemcy.

Obwiązujące formularze elektroniczne, listy osób uprawnionych, druki oraz zasady zostały zamieszczone na stronie internetowej w nowym podmenu:

LOKALE MIESZKALNE -> LOKALE DO REMONTU

Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE 1.7:  Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

PODDZIAŁANIE: 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

Beneficjent: Miasto Bytom
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Więcej

Modernizacja Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia

Oś priorytetowa IV  Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej mieszkaniowej
Poddziałanie: 4.3.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI

Beneficjent:  Miasto Bytom
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Więcej