Lokal na Kulturę – II edycja

Lokal na Kulturę – II edycja

Prezydent Bytomia

 

ogłasza konkurs pisemnych ofert na najem/dzierżawę wolnych lokali użytkowych zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania pod nazwą „Lokal na kulturę”. Oferty należy składać do dnia 27 marca 2020r. w siedzibie Bytomskich Mieszkań przy ul. Zielnej 25 b pokój nr 18 f.
W lokalach przeznaczonych do konkursu podstawową formą działalności prowadzonej w lokalu winna być działalność kulturalna, artystyczna, twórcza. Dopuszcza się prowadzenie w lokalu, w ograniczonym zakresie, działalności innej niż określona powyżej pod warunkiem, że uzyskane środki finansowe przeznaczane będą na wspomaganie działalności podstawowej – kulturalnej, artystycznej, twórczej.

Więcej

Przetargi – garaże i lokale użytkowe 12.12.2019 r.

Przetargi – garaże i lokale użytkowe 12.12.2019 r.

Bytomskie Mieszkania uprzejmie informują, że w dniu 8 stycznia 2020 r. o godz. 12.00 w Bytomiu przy ulicy Zielnej 25 b odbędzie się nieograniczony publiczny przetarg ustny na dzierżawę i najem wolnych lokali użytkowych.

Ogłoszenie Lokale użytkowe przetarg
Lokale użytkowe – wykaz 1
Lokale użytkowe – wykaz 2


Bytomskie Mieszkania uprzejmie informują, że w dniu 8 stycznia 2020 r. o godz. 14.00 w Bytomiu przy ulicy Zielnej 25 b odbędzie się nieograniczony publiczny przetarg ustny na najem wolnych garaży murowanych.

Ogłoszenie Garaże przetarg
Garaże  – wykaz

 

Wykaz wolnych lokali użytkowych. Wykaz obowiązuje od 19.11.2019r.

Wykaz wolnych lokali użytkowych. Wykaz obowiązuje od 19.11.2019r.

Wykaz wolnych lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, które mogą być przydzielone w trybie bezprzetargowych na podstawie negocjacji warunków umowy dzierżawy lub najmu.

Lokale użytkowe – wykaz 1
Lokale użytkowe – wykaz 2


Wykaz wolnych garaży murowanych, które mogą być przydzielone w trybie bezprzetargowych na podstawie negocjacji warunków umowy dzierżawy lub najmu.

Garaże – wykaz

Przetargi – garaże i lokale użytkowe 23.10.2019 r.

Przetargi – garaże i lokale użytkowe 23.10.2019 r.

Bytomskie Mieszkania uprzejmie informują, że w dniu 14 listopada 2019 r. o godz. 12.00 w Bytomiu przy ulicy Zielnej 25 b odbędzie się nieograniczony publiczny przetarg ustny na dzierżawę i najem wolnych lokali użytkowych.

Ogłoszenie
Lokale użytkowe – wykaz 1
Lokale użytkowe – wykaz 2


Bytomskie Mieszkania uprzejmie informują, że w dniu 14 listopada 2019 r. o godz. 14.00 w Bytomiu przy ulicy Zielnej 25 b odbędzie się nieograniczony publiczny przetarg ustny na najem wolnych garaży murowanych.

Ogłoszenie Garaże przetarg
Garaże – wykaz 1

Garaże – wykaz 2

Wyniki konkursu pod nazwą „Lokal na kulturę”

Wyniki konkursu pod nazwą „Lokal na kulturę”

Bytomskie Mieszkania z siedzibą w Bytomiu przy ul. Zielnej 25 b podają wyniki I edycji konkursu ofert na najem lub dzierżawę lokali użytkowych przeznaczonych do dalszego zagospodarowania na rzecz podmiotów prowadzących działalność kulturalną, artystyczną, twórczą pod nazwą „Lokal na kulturę”, przeprowadzonego
w oparciu o przepisy Zarządzenia nr 221/19 Prezydenta Bytomia z dnia 15 maja 2019 r.

Więcej

Wykaz wolnych lokali użytkowych. Wykaz obowiązuje od 02.10.2019r.

Wykaz wolnych lokali użytkowych. Wykaz obowiązuje od 02.10.2019r.

Wykaz wolnych lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, które mogą być przydzielone w trybie bezprzetargowych na podstawie negocjacji warunków umowy dzierżawy lub najmu.

Lokale użytkowe – wykaz 1
Lokale użytkowe – wykaz 2


Wykaz wolnych garaży murowanych, które mogą być przydzielone w trybie bezprzetargowych na podstawie negocjacji warunków umowy dzierżawy lub najmu.

Garaże – wykaz

Przetargi – garaże i lokale użytkowe 04.09.2019 r.

Przetargi – garaże i lokale użytkowe 04.09.2019 r.

Bytomskie Mieszkania uprzejmie informują, że w dniu 26 września 2019 r. o godz. 12.00 w Bytomiu przy ulicy Zielnej 25 b odbędzie się nieograniczony publiczny przetarg ustny na dzierżawę i najem wolnych lokali użytkowych.

Ogłoszenie
Lokale użytkowe – wykaz 1
Lokale użytkowe – wykaz 2


Bytomskie Mieszkania uprzejmie informują, że w dniu 26 września 2019 r. o godz. 14.00 w Bytomiu przy ulicy Zielnej 25 b odbędzie się nieograniczony publiczny przetarg ustny na najem wolnych garaży murowanych.

Ogłoszenie przetarg
Garaże – wykaz

UWAGA!
Odwołanie przetargu garażu przy ul. Mickiewicza 7/0205 oraz ul. Mickiewicza 7/0206.