Wykazy

UWAGA

W zawiązku z uzyskaną w dniu 12 stycznia 2016 roku informacją z Punktu Obsługi Mieszkańców Nr 6 dotyczącą złego stanu technicznego lokalu położonego przy ul. Piekarskiej 73/6 w Bytomiu umieszczonego na wykazie lokali do remontu na koszt własny przyszłego najemcy w dniu 11 stycznia 2016 r., Bytomskie Mieszkania uprzejmie informują, że ww. lokal zostaje zawieszony do czasu zakończenia postępowania.

W związku z powyższym złożone oświadczenia wyrażające chęć przyjęcia przedmiotowego lokalu nie zostały umieszczone na wykazie wstępnie zakwalifikowanych osób z dnia 18 stycznia 2016 r.

 Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.


 UWAGA

W zawiązku z uzyskaną w dniu 15 stycznia 2016 roku informacją z Punktu Obsługi Mieszkańców Nr 6 dotyczącą złego stanu technicznego lokalu położonego przy ul. Piłsudskiego 1/7 w Bytomiu umieszczonego na wykazie lokali do remontu na koszt własny przyszłego najemcy z dnia 30 listopada 2015 r., Bytomskie Mieszkania uprzejmie informują, że ww.  lokal  zostaje zawieszony do czasu zakończenia postępowania.

W związku z powyższym złożone oświadczenia wyrażające chęć przyjęcia przedmiotowego lokalu umieszczone na wykazie wstępnie zakwalifikowanych osób z dnia 7 grudnia 2015 r. pozostają bez dalszego biegu.

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.


 

Wykaz lokali do remontu na koszt własny przyszłego najemcy z dnia 08.02.2015 r.

Wykaz osób wstępnie zakwalifikowanych do przyznania wskazanego przez siebie lokalu mieszkalnego do remontu na koszt przyszłego najemcy z dnia 08.02.2016 r.

 

 

BYTOMSKIE MIESZKANIA Z SIEDZIBĄ  PRZY UL. ZIELNEJ 25B UPRZEJMIE   INFORMUJĄ, ŻE W PRZYPADKU WYRAŻENIA CHĘCI PRZYJĘCIA WSKAZANEGO W OŚWIADCZENIU LOKALU NALEŻY STAWIĆ SIĘ W SIEDZIBIE TUT.  JEDNOSTKI  18 LISTOPADA  2013 R.  W  GODZINACH OD 730 DO 1730 Z UWAGI NA FAKT, IŻ 11 LISTOPADA 2013 R. JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY.

 

 

Podstawa prawna:

§ 3 Regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali do remontu na koszt własny  przyszłego   najemcy,   przyjętego   zarządzeniem   nr   280  Prezydenta   Bytomia   z   dnia   19   czerwca   2013 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali do remontu na koszt własny przyszłego najemcy.

Drukuj