Wykazy

WYKAZY 


OGŁOSZENIE


 


 

BYTOMSKIE MIESZKANIA Z SIEDZIBĄ PRZY UL. ZIELNEJ 25B UPRZEJMIE INFORMUJĄ, NAJBLIŻSZY WYKAZ WOLNYCH LOKALI DO REMONTU NA KOSZT WŁASNY PRZYSZŁEGO NAJEMCY ZOSTANIE PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA TABLICY OGŁOSZEŃ TUTEJSZEJ JEDNOSTKI I W POM-ach ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ BYTOMSKICH MIESZKAŃ W DNIU 13 KWIETNIA 2015 R.Z UWAGI NA FAKT, 6 KWIETNIA 2015 R. JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 i 2 Regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali do remontu na koszt własny przyszłego najemcy, przyjętego zarządzeniem nr 280 Prezydenta Bytomia z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali do remontu na koszt własny przyszłego najemcy.

ZA ZAISTNIAŁE NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY.

 


 

Wykaz lokali do remontu na koszt własny przyszłego najemcy z dnia 13.04.2015 r.

Wykaz osób wstępnie zakwalifikowanych do przyznania wskazanego przez siebie lokalu mieszkalnego do remontu na koszt przyszłego najemcy z dnia 30.03.2015 r.


 

BYTOMSKIE MIESZKANIA Z SIEDZIBĄ  PRZY UL. ZIELNEJ 25B UPRZEJMIE   INFORMUJĄ, ŻE W PRZYPADKU WYRAŻENIA CHĘCI PRZYJĘCIA WSKAZANEGO W OŚWIADCZENIU LOKALU NALEŻY STAWIĆ SIĘ W SIEDZIBIE TUT.  JEDNOSTKI  18 LISTOPADA  2013 R.  W  GODZINACH OD 730 DO 1730 Z UWAGI NA FAKT, IŻ 11 LISTOPADA 2013 R. JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY.

 

 

Podstawa prawna:

§ 3 Regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali do remontu na koszt własny  przyszłego   najemcy,   przyjętego   zarządzeniem   nr   280  Prezydenta   Bytomia   z   dnia   19   czerwca   2013 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali do remontu na koszt własny przyszłego najemcy.

Drukuj

Szukaj

Kontakt

BYTOMSKIE MIESZKANIA 
41-907 Bytom
ul. Zielna 25B (Szombierki)
Tel: 32 413 00 30-32 (Sekretariat)
Fax: 32 413 00 33
numery wewnętrzne