Wykazy

OGŁOSZENIE

Bytomskie mieszkania z siedzibą przy ul. Zielnej 25b uprzejmie informują, że 24 kwietnia 2017 r. i 1 maja 2017 r. nie zostanie podany do publicznej wiadomości wykaz wolnych lokali przeznaczonych do remontu na koszt własny przyszłego najemcy z uwagi na fakt, że 1 i 3 maja 2017 r. jest dniem wolnym od pracy.

Podstawa prawna:
2 ust. 1 i 2 oraz § 3 ust. 1 i 2 regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów o remont, umów najmu po wykonaniu remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy oraz podziałów i połączeń lokali mieszkalnych lub ich części oraz pomieszczeń niemieszkalnych lub ich części, przyjętego zarządzeniem nr 636 prezydenta Bytomia z dnia 22 grudnia 2015 r.

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

 


WYKAZY

 

Wykaz osób wstępnie zakwalifikowanych do przyznania wskazanego przez siebie lokalu mieszkalnego do remontu na koszt przyszłego najemcy z dnia 10.04.2017 r.


Wykaz lokali do remontu na koszt własny przyszłego najemcy z dnia 03.04.2017 r.

 

 

 

BYTOMMIESZKANIA Z SIEDZIBĄ  PRZY UL. ZIELNEJ 25B UPRZEJMIE   INFORMUJĄ, ŻE W PRZYPADKU WYRAŻENIA CHĘCI PRZYJĘCIA WSKAZANEGO W OŚWIADCZENIU LOKALU NALEŻY STAWIĆ SIĘ W SIEDZIBIE TUT.  JEDNOSTKI  18 LISTOPADA  2013 R.  W  GODZINACH OD 730 DO 1730 Z UWAGI NA FAKT, IŻ 11 LISTOPADA 2013 R. JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY.

 

 

Podstawa prawna:

§ 3 Regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali do remontu na koszt własny  przyszłego   najemcy,   przyjętego   zarządzeniem   nr   280  Prezydenta   Bytomia   z   dnia   19   czerwca   2013 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali do remontu na koszt własny przyszłego najemcy.

Drukuj