Wykazy

 O G Ł O S Z E N I E

 Bytomskie  Mieszkania  informują,  że na  podstawie  § 34 ust. 13 uchwały nr XV/205/13 Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 maja 2013 r. (z późn. zm.) osoby  ujęte do list osób uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych wymagających przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy, winny przynajmniej dwa razy w ciągu roku, jednak  nie  później  niż do  15 listopada każdego roku, wskazać  lokal umieszczony na wykazie adresowym wolnych lokali do remontu i pisemnie zadeklarować gotowość jego przyjęcia i przeprowadzenia remontu.
W przypadku braku pisemnych wskazań lokali wymagających remontu, osoby te zobowiązane są, bez wezwania wynajmującego, do corocznego składania do 15 listopada każdego roku  pisemnych deklaracji potwierdzających zamiar dalszego ubiegania się o uzyskanie lokalu tego typu.

Możliwe  jest  również  przesłanie  w w/wym.  terminie tego  oświadczenia drogą pocztową na adres Bytomskich Mieszkań
w Bytomiu, ul. Zielna 25B lub elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

Wnioski osób, które nie dokonają wskazań lokali bądź nie złożą pisemnej deklaracji we wskazanym powyżej terminie, zostaną skreślone z listy osób uprawnionych.

WYKAZY 

Wykaz lokali do remontu na koszt własny przyszłego najemcy z dnia 20.10.2014 r.

Wykaz osób wstępnie zakwalifikowanych do przyznania wskazanego przez siebie lokalu mieszkalnego do remontu na koszt przyszłego najemcy z dnia 20.10.2014 r.


 

BYTOMSKIE MIESZKANIA Z SIEDZIBĄ  PRZY UL. ZIELNEJ 25B UPRZEJMIE   INFORMUJĄ, ŻE W PRZYPADKU WYRAŻENIA CHĘCI PRZYJĘCIA WSKAZANEGO W OŚWIADCZENIU LOKALU NALEŻY STAWIĆ SIĘ W SIEDZIBIE TUT.  JEDNOSTKI  18 LISTOPADA  2013 R.  W  GODZINACH OD 730 DO 1730 Z UWAGI NA FAKT, IŻ 11 LISTOPADA 2013 R. JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY.

 

 

Podstawa prawna:

§ 3 Regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali do remontu na koszt własny  przyszłego   najemcy,   przyjętego   zarządzeniem   nr   280  Prezydenta   Bytomia   z   dnia   19   czerwca   2013 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali do remontu na koszt własny przyszłego najemcy.

Drukuj

Szukaj

Kontakt

BYTOMSKIE MIESZKANIA 
41-907 Bytom
ul. Zielna 25B (Szombierki)
Tel: 32 413 00 30-32 (Sekretariat)
Fax: 32 413 00 33
numery wewnętrzne

Aktualności