Wykazy

O G Ł O S Z E N I E

 BYTOMSKIE  MIESZKANIA  Z  SIEDZIBĄ PRZY UL. ZIELNEJ 25B  UPRZEJMIE  INFORMUJĄ, NAJBLIŻSZY WYKAZ  WOLNYCH  LOKALI  DO  REMONTU NA  KOSZT  WŁASNY PRZYSZŁEGO NAJEMCY ZOSTANIE PODANY DO PUBLICZNEJ    WIADOMOŚCI NA TABLICY OGŁOSZEŃ TUTEJSZEJ JEDNOSTKI I W POM-ach ORAZ NA  STRONIE  INTERNETOWEJ  BYTOMSKICH  MIESZKAŃ  W  DNIU  30 MAJA 2016 R.  Z UWAGI NA FAKT,  26 MAJA 2016 R.  JEST DNIEM WOLNYM OD  PRACY.

 

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 i 5 Regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów o remont, umów najmu po wykonaniu remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy oraz podziałów i połączeń lokali mieszkalnych lub ich części oraz pomieszczeń niemieszkalnych lub ich części, przyjętego zarządzeniem nr 636 Prezydenta  Bytomia z dnia 22 grudnia 2015 r.

ZA  ZAISTNIAŁE   NIEDOGODNOŚCI   PRZEPRASZAMY.

 

Wykaz osób wstępnie zakwalifikowanych do przyznania wskazanego przez siebie lokalu mieszkalnego do remontu na koszt przyszłego najemcy z dnia 23.05.2016 r.

 

BYTOMSKIE MIESZKANIA Z SIEDZIBĄ  PRZY UL. ZIELNEJ 25B UPRZEJMIE   INFORMUJĄ, ŻE W PRZYPADKU WYRAŻENIA CHĘCI PRZYJĘCIA WSKAZANEGO W OŚWIADCZENIU LOKALU NALEŻY STAWIĆ SIĘ W SIEDZIBIE TUT.  JEDNOSTKI  18 LISTOPADA  2013 R.  W  GODZINACH OD 730 DO 1730 Z UWAGI NA FAKT, IŻ 11 LISTOPADA 2013 R. JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY.

 

 

Podstawa prawna:

§ 3 Regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali do remontu na koszt własny  przyszłego   najemcy,   przyjętego   zarządzeniem   nr   280  Prezydenta   Bytomia   z   dnia   19   czerwca   2013 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali do remontu na koszt własny przyszłego najemcy.

Drukuj