Wykazy

OGŁOSZENIE

Zgodnie z § 2 ust. 1 regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów o remont, umów najmu po wykonaniu remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy oraz podziałów i połączeń lokali mieszkalnych lub ich części oraz pomieszczeń niemieszkalnych lub ich części, wprowadzonego zarządzeniem nr 636 prezydenta bytomia z dnia 22 grudnia 2015 roku, w miarę posiadanych wolnych lokali, gmina w każdy roboczy poniedziałek od godz. 900 podaje do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie bytomskich mieszkań, a także na stronie internetowej bytomskich mieszkań, wykaz adresowy wolnych lokali przeznaczonych do remontu na koszt własny przyszłego najemcy.

 

Z uwagi na brak w chwili obecnej wolnych lokali wymagających przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy, wykaz adresowy takich lokali 27 marca 2017 roku nie zostanie podany do publicznej wiadomości.

 

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.


 

WYKAZY

Wykaz osób wstępnie zakwalifikowanych do przyznania wskazanego przez siebie lokalu mieszkalnego do remontu na koszt przyszłego najemcy z dnia 20.03.2017 r.


Wykaz lokali do remontu na koszt własny przyszłego najemcy z dnia 13.03.2017 r.

 

 

 

BYTOMMIESZKANIA Z SIEDZIBĄ  PRZY UL. ZIELNEJ 25B UPRZEJMIE   INFORMUJĄ, ŻE W PRZYPADKU WYRAŻENIA CHĘCI PRZYJĘCIA WSKAZANEGO W OŚWIADCZENIU LOKALU NALEŻY STAWIĆ SIĘ W SIEDZIBIE TUT.  JEDNOSTKI  18 LISTOPADA  2013 R.  W  GODZINACH OD 730 DO 1730 Z UWAGI NA FAKT, IŻ 11 LISTOPADA 2013 R. JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY.

 

 

Podstawa prawna:

§ 3 Regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali do remontu na koszt własny  przyszłego   najemcy,   przyjętego   zarządzeniem   nr   280  Prezydenta   Bytomia   z   dnia   19   czerwca   2013 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali do remontu na koszt własny przyszłego najemcy.

Drukuj