Wykazy

BYTOMSKIE MIESZKANIA Z SIEDZIBĄ PRZY UL. ZIELNEJ 25B UPRZEJMIE INFORMUJĄ, NAJBLIŻSZY WYKAZ WOLNYCH LOKALI DO REMONTU NA KOSZT WŁASNY PRZYSZŁEGO NAJEMCY ZOSTANIE PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA TABLICY OGŁOSZEŃ TUTEJSZEJ JEDNOSTKI I W POM-ach ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ BYTOMSKICH MIESZKAŃ W DNIU 9 MAJA 2016 R. Z UWAGI NA FAKT, 3 MAJA 2016 R. JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 i 2 Regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów o remont, umów najmu po wykonaniu remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy oraz podziałów i połączeń lokali mieszkalnych lub ich części oraz pomieszczeń niemieszkalnych lub ich części, przyjętego zarządzeniem nr 636 Prezydenta Bytomia z dnia 22 grudnia 2015 r.

NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE OSOBY UJĘTE DO WYKAZU OSÓB UPRAWNIONYCH, W PONIEDZIAŁEK, TJ. 2 MAJA 2016 R. – WYJĄTKOWO - BĘDĄ MOGŁY PISEMNIE POTWIERDZIĆ W SIEDZIBIE BYTOMSKICH MIESZKAŃ GOTOWOŚĆ WYNAJĘCIA WSKAZANEGO W OŚWIADCZENIU LOKALU W GODZ. 730 - 15 30, Z UWAGI NA FAKT, IŻ 2 MAJA 2016 R. BIURA BĘDĄ CZYNNE DO GODZ. 1530.

ZA ZAISTNIAŁE NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY.Wykaz osób wstępnie zakwalifikowanych do przyznania wskazanego przez siebie lokalu mieszkalnego do remontu na koszt przyszłego najemcy z dnia 25.04.2016 r.

 

Wykaz lokali do remontu na koszt własny przyszłego najemcy z dnia 25.04.2016 r.

BYTOMSKIE MIESZKANIA Z SIEDZIBĄ  PRZY UL. ZIELNEJ 25B UPRZEJMIE   INFORMUJĄ, ŻE W PRZYPADKU WYRAŻENIA CHĘCI PRZYJĘCIA WSKAZANEGO W OŚWIADCZENIU LOKALU NALEŻY STAWIĆ SIĘ W SIEDZIBIE TUT.  JEDNOSTKI  18 LISTOPADA  2013 R.  W  GODZINACH OD 730 DO 1730 Z UWAGI NA FAKT, IŻ 11 LISTOPADA 2013 R. JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY.

 

 

Podstawa prawna:

§ 3 Regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali do remontu na koszt własny  przyszłego   najemcy,   przyjętego   zarządzeniem   nr   280  Prezydenta   Bytomia   z   dnia   19   czerwca   2013 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali do remontu na koszt własny przyszłego najemcy.

Drukuj