Numery wewnętrzne

Bytomskie Mieszkania, 41-907 Bytom, ul. Zielna 25b
nr tel. 32 413 00 30-32
Bytomskie Mieszkania, 41-909 Bytom, ul. Armii Krajowej 54b
nr tel. 32 745 39 01, 03

Dodatkowo z numerami wewnętrznymi można połączyć się wybierając numer (32) 420 17 XX (ul. Zielna 25b), gdzie dwa ostatnie znaki należy zastąpić dwoma ostatnimi cyframi numeru wewnętrznego lub korzystając z numeru lub (32) 745 39 01-03 w celu dodzwonienia się do działów znajdujących się przy ul. Armii Krajowej 54b (zapowiedź automatyczna)


Pod tymi wewnętrznymi numerami telefonu mogą Państwo uzyskać informacje w zakresie:
Zielna Armii Krajowej

ul. Zielna 25b tel. (32) 420 17 XX

Sekretariat ( sekretariat@bm.bytom.pl )
pok. 18F    wew. 01, 02    Sekretariat

Dział Lokalowy ( lokalowy@bm.bytom.pl )
pok. 16A    wew. 11           Lokale do remontu na koszt własny przyszłego najemcy
pok. 16B    wew. 12           Lokale użytkowe
pok. 16B    wew. 13           Garaże, tereny, ogrody
pok. 16C    wew. 15, 18    Umowy najmu, rozwiązania umów, zamiany
pok. 16D    wew. 17           Lokale socjalne, pomieszczenia tymczasowe, lokale do zasiedlenia z pieczy zastępczej
pok. 17       wew. 15, 18   Lokale zamienne, wykwaterowania, przyłączenia

Dział Odszkodowań i Regresów ( regresy@bm.bytom.pl )
pok. 18A    wew. 21, 22   Spraw związanych z przydzielenie lokalu socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego i regres w związku z wypłaconym przez Gminę odszkodowaniem na rzecz wierzyciela

Dział Rozliczeń ( rozliczenia@bm.bytom.pl )
pok. 11     wew. 30, 33, 35, 39          Rozliczenia mediów

Dział Techniczny ( techniczny@bm.bytom.pl )
pok. 1         wew. 83, 85          Dział Techniczny
pok. 15c    wew. 82, 84, 86         
pok. 4         wew. 87          


ul. Armii Krajowej 54b tel. (32) 745 39 01-03

Sekretariat ( sekretariat@bm.bytom.pl )
pok. 28        wew. 101                    Sekretariat

Dział Wspólnot Mieszkaniowych ( wspolnoty@bm.bytom.pl )
pok. 13        wew. 141                    Sprawy Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Bytom

Dział Finansowo-Księgowy ( finansowy@bm.bytom.pl )
pok. 21        wew. 122    Księgowość

Dział Windykacji ( windykacja@bm.bytom.pl )
pok. 15        wew. 164                         Lokale użytkowe raty i umorzenia
pok. 16        wew. 150, 151, 166    Odpracowanie należności zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach
pok. 17        wew. 153, 154, 162    Wezwania do zapłaty
pok. 18        wew. 155, 156, 157    Lokale mieszkalne raty i umorzenia

Dział Egzekucji ( egzekucja@bm.bytom.pl )
pok. 23        wew. 181                    Dział egzekucji

Dział Zamówień ( zamowienia@bm.bytom.pl )
pok. 26        wew. 171                    Zamówienia publiczne