Zaświadczenia

 

ZAŚWIADCZENIE MOPR

ZAŚWIADCZENIE PUP

ZAŚWIADCZENIE O ZAROBKACH

 

 

 

 

 

Drukuj

Ważne telefony

Ważne numery telefonów obowiązujące na terenie Bytomia

Pogotowie Techniczne Bytomskich Mieszkań
(od 15:00 do 8:00 dnia następnego i w dni wolne od pracy)

   (32) 281 20 33
   Pogotowie Ratunkowe    999, (32) 281 44 44
   Policja    997, 112, (32) 388 82 00
   Straż Pożarna    998, (32) 388 76 00,
   seketariat (32) 388 76 20
   Dyżurny Straży Miejskiej    986, (32) 281 18 24
   Zgłaszanie awarii wodociągowych i sieci kanalizacyjnej        994
   Miejski Zarząd Dróg i Mostów    (32) 396 97 01
   Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne    (32) 396 71 00
   Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego    (32) 388 76 15
   Pogotowie Gazowe    992, (32) 281 29 00, (32) 281 28 73    
   Pogotowie Energetyczne    991, (32) 303 09 91
   Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 

   (32) 396 71 74, (32) 396 71 05

 

Drukuj

POM - Punkty Obsługi Mieszkańców

Wykaz Punktów Obsługi Mieszkańców :

POM Adres Kierownik POM Telefon
 POM nr 1 

   Bytom
   ul. Powstańców Warszawskich 30   

   Zbigniew Baszak

  (32) 281 71 49  

 POM nr 2 

   Bytom-Łagiewniki
   ul. Armii Krajowej 54b

   Paweł Szołtysik

  (32) 286 28 12

 POM nr 3 

   Bytom-Bobrek
   ul. Baczyńskiego 1

   Jerzy Miciak

  (32) 286 93 43

 POM nr 4 

   Bytom
   ul. Alojzjanów 4

   Grażyna Lukoszek

  (32) 281 02 51

 POM nr 5 

   Bytom-Miechowice
   ul. Reptowska 53a

   Andrzej Bąk

  (32) 286 31 76

 POM nr 6 

   Bytom
   ul. Piekarska 77

   Marcin Gruszka    

  (32) 281 04 88

 

Wykaz zasobów mieszkaniowych przypisanych do Punktów Obsługi Mieszkańców.

Drukuj

Bytomskie Mieszkania

Jednostka budżetowa Bytomskie Mieszkania została powołana Uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu nr XIV/201/11 z dnia 27.07.2011 r.


Przedmiotem działalności jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania jest:
zarządzanie i eksploatacja zasobów będących własnością Gminy Bytom oraz nadzór nad realizacją zawartych umów w zakresie nieruchomości stanowiących własność Gminy Bytom.


Do zadań jednostki należy w szczególności:

 • zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i budynkowymi będącymi własności Gminy Bytom;
 • zarządzanie nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi przylegającymi do nieruchomości budynkowych będących własnością Gminy Bytom, stanowiącymi odrębne nieruchomości;
 • reprezentowanie Gminy Bytom jako współwłaściciela we wspólnotach mieszkaniowych;
 • realizacja remontów w nieruchomościach budynkowych stanowiących własność Gminy Bytom;
 • przekazywanie wspólnotom mieszkaniowym należności finansowych wynikających z udziału procentowego Gminy Bytom w częściach wspólnych nieruchomości;
 • planowanie budżetu i wykonywanie sprawozdań z jego realizacji;
 • wykonywanie sprawozdań obowiązujących jednostkę budżetową w terminach ustawowych.

Jednostka budżetowa Bytomskie Mieszkania działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • (Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1548);
 • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jednolity tekst Dz.U. z 2005 r., Nr 31 poz. 266 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • (jednolity tekst Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651);
 • Statutu jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania

 

Drukuj

Kontakt

BYTOMSKIE MIESZKANIA 
41-907 Bytom
ul. Zielna 25B (Szombierki)
Tel: 32 413 00 30-32 (Sekretariat)
Fax: 32 413 00 33
numery wewnętrzne

Szukaj

Informacje dodatkowe