Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy z programu Mieszkania dla młodych – 5 edycja

Bytomskie Mieszkania informują, że w dniu 13 września 2017 r. została zatwierdzona przez Prezydenta Bytomia lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokali na koszt własny przyszłego najemcy wyznaczonych do V edycji programu „Mieszkania dla młodych”.

Osoby ujęte do poniższej listy, winny skontaktować się z Bytomskimi Mieszkaniami, celem uzgodnienia dalszych formalności w sprawie.

Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy o przeprowadzenie remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy.
ADRES LOKALU NR WNIOSKU NAZWISKO I IMIĘ WNIOSKODAWCY ILOŚĆ PUNKTÓW
Orląt Lwowskich 3/16 1 R***** W********, A*** W******** 55
Orląt Lwowskich 3/17 10 M******* C****** – L***, K******** C****** 80

Ponadto Bytomskie Mieszkania informują, iż po przeprowadzeniu procedury kwalifikacji wniosków oraz po złożeniu oświadczeń priorytetów osób ubiegających się o zawarcie umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy, pozostaną wolne lokale, przyjęciem których nikt nie był zainteresowany. W związku z powyższym zostanie przygotowana lista rezerwowa osób, które będą mogły ubiegać się o przedmiotowe lokale.

Zgodnie z § 6 ust. 7 zarządzenia nr 13 Prezydenta Bytomia z dnia 13 stycznia 2016 r., przy kwalifikacji złożonych wniosków nie będą obowiązywały normy metrażowe. Przy przydziale konkretnego lokalu decydować będą uzyskane punkty oraz data i godzina złożenia wniosku do pierwszego etapu.