Zakończył się I etap kwalifikacji wniosków i przydziału lokali mieszkalnych z programu Mieszkania dla młodych – 5 edycja

Bytomskie Mieszkania informują, iż zakończyła się I etap kwalifikacji wniosków i przydziału lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu na koszt własny przyszłego najemcy w ramach V edycji  programu „Mieszkania dla Młodych”

Bytomskie Mieszkania informują, że po przeprowadzeniu procedury kwalifikacji wniosków oraz po złożeniu oświadczeń priorytetów osób ubiegających się o zawarcie umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy, pozostało 8 wolnych lokali przyjęciem których nikt nie był zainteresowany. W związku z powyższym została przygotowana lista rezerwowa osób, które będą mogły ubiegać się o przedmiotowe lokale. Zgodnie z § 6 ust. 7 zarządzenia nr 13 Prezydenta Bytomia z dnia 13 stycznia 2016 r., przy kwalifikacji złożonych wniosków nie obowiązują normy metrażowe. Przy przydziale konkretnego lokalu decydować będą uzyskane punkty oraz data i godzina złożenia wniosku do pierwszego etapu.

LISTA REZERWOWA OSÓB MOGĄCYCH UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE LOKALU DO REMONTU NA KOSZT WŁASNY

Lista wolnych lokali wraz z terminami ich oględzin.

UWAGA !!!
Zakres prac remontowych koniecznych do wykonania w ww. lokalach będzie udostępniony podczas oględzin lub w siedzibie tut. Jednostki w pok. nr 17.


ul. Orląt Lwowskich 3/13 – parter

POMIESZCZENIA CAŁKOWITA – 43,76 m2
POMIESZCZENIA POKOI – 24,74 m2
POMIESZCZENIA:
Pokój – 24,74 m2
Kuchnia – 17,88 m2
Wc – 1,14 m2
WYPOSAŻENIE LOKALU:
Konieczność wykonania ogrzewania centralnego gazowego
Termin oględzin:
09.10.2017 r. w godz. od 9.00 do 10.00


ul. Orląt Lwowskich 3/15 – 1 piętro

POMIESZCZENIA CAŁKOWITA – 58,99 m2
POMIESZCZENIA POKOI – 38,39 m2
POMIESZCZENIA:
Pokój – 18,87 m2
Pokój – 19,52 m2
Kuchnia – 19,34 m2
Wc – 1,26 m2
WYPOSAŻENIE LOKALU:
Konieczność wykonania ogrzewania centralnego gazowego
Termin oględzin:
09.10.2017 r. w godz. od 9.00 do 10.00


ul. Orląt Lwowskich 3/16 – 1 piętro

POMIESZCZENIA CAŁKOWITA – 43,05 m2
POMIESZCZENIA POKOI – 23,91 m2
POMIESZCZENIA:
Pokój – 23,91 m2
Kuchnia – 18,00 m2
Wc – 1,14 m2
WYPOSAŻENIE LOKALU:
Konieczność wykonania ogrzewania centralnego gazowego
Termin oględzin:
09.10.2017 r. w godz. od 9.00 do 10.00


ul. Orląt Lwowskich 3/18 – 2 piętro

POMIESZCZENIA CAŁKOWITA – 44,81 m2
POMIESZCZENIA POKOI – 25,00 m2
POMIESZCZENIA:
Pokój – 25,00 m2
Kuchnia – 18,51 m2
Wc – 1,30 m2
WYPOSAŻENIE LOKALU:
Konieczność wykonania ogrzewania centralnego gazowego
Termin oględzin:
09.10.2017 r. w godz. od 9.00 do 10.00


ul. Orląt Lwowskich 3/19 – 3 piętro

POMIESZCZENIA CAŁKOWITA – 63,09 m2
POMIESZCZENIA POKOI – 40,26 m2
POMIESZCZENIA:
Pokój – 20,24 m2
Pokój – 20,02 m2
Kuchnia – 21,44 m2
Wc – 1,39 m2
WYPOSAŻENIE LOKALU:
Konieczność wykonania ogrzewania centralnego gazowego
Termin oględzin:
09.10.2017 r. w godz. od 9.00 do 10.00


ul. Orląt Lwowskich 3/20 – 3 piętro

POMIESZCZENIA CAŁKOWITA – 44,73 m2
POMIESZCZENIA POKOI – 25,25 m2
POMIESZCZENIA:
Pokój – 25,25 m2
Kuchnia – 18,07 m2
Wc – 1,41 m2
WYPOSAŻENIE LOKALU:
Konieczność wykonania ogrzewania centralnego gazowego
Termin oględzin:
09.10.2017 r. w godz. od 9.00 do 10.00


ul. Świętochłowicka 7/14 –3 piętro

POMIESZCZENIA CAŁKOWITA – 66,08 m2
POMIESZCZENIA POKOI – 42,45 m2
POMIESZCZENIA:
Pokój – 21,59 m2
Pokój – 20,86 m2
Kuchnia – 11,52 m2
Przedpokój – 8,61 m2
Łazienka z wc – 3,50 m2
WYPOSAŻENIE LOKALU:
Ogrzewanie piecowe, gaz
Termin oględzin:
W sprawie terminu oględzin lokalu prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Mieszkańców nr 2 pod nr tel. 32 286 28 12


ul. Palińskiego 9/12 – 3 piętro

POMIESZCZENIA CAŁKOWITA – 119,00 m2
POMIESZCZENIA POKOI – 78,53 m2
POMIESZCZENIA:
Pokój – 4,90 m2
Pokój – 19,87 m2
Pokój – 30,23 m2
Pokój – 23,53 m2
Kuchnia – 16,78 m2
Przedpokój – 16,18 m2
Łazienka z wc – 6,14 m2
Spiżarka – 1,37 m2
WYPOSAŻENIE LOKALU:
Ogrzewanie indywidualne – etażowe elektryczne, gaz
Termin oględzin:
W sprawie terminu oględzin lokalu prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Mieszkańców nr 2 pod nr tel. 32 286 28 12


UWAGA !!!
Zakres prac remontowych koniecznych do wykonania w ww. lokalach będzie udostępniony podczas oględzin lub w siedzibie tut. Jednostki w pok. nr 17. Informujemy, że w lokalach przy ul. Orląt Lwowskich 3 istnieje konieczność wykonania projektu wydzielenia łazienki w pomieszczeniu kuchni oraz centralnego ogrzewania gazowego

Osoby ujęte do listy rezerwowej, zainteresowane otrzymaniem lokalu z ww. listy winny złożyć pisemne oświadczenie priorytetów dotyczące gotowości przyjęcia i wyremontowania lokali. Oświadczenie winno być złożone osobiście, w siedzibie Bytomskich Mieszkań przy ul. Zielnej 25b w Bytomiu pok. 17, w nieprzekraczalnym terminie do 11 października 2017 roku do godziny 1500.

Druk oświadczenia