Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy z programu Mieszkania dla młodych – 6 edycja

Bytomskie Mieszkania informują, że w dniu 22 stycznia 2018 r. została zatwierdzona przez Prezydenta Bytomia lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokali na koszt własny przyszłego najemcy wyznaczonych do VI edycji programu „Mieszkania dla młodych”.

Osoby ujęte do poniższej listy, winny w dniu 1-2 lutego 2018 r. zgłosić się w Bytomskich Mieszkaniach przy ul. Zielnej 25b ( pok. 17), celem podpisania umowy.

Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy o przeprowadzenie remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy.
ADRES LOKALU NR WNIOSKU NAZWISKO I IMIĘ WNIOSKODAWCY ILOŚĆ PUNKTÓW
Orląt Lwowskich 3/16 13 A*** D****** 35
Orląt Lwowskich 3/18 22 A********* K*********, P********* K********* 60
Rycerska 6/10 10 K**** G********, M**** S****** 70
Strzelców Bytomskich 253/9 4 Alicja D****, Łukasz D**** 75

Ponadto Bytomskie Mieszkania informują, iż po zakończeniu I etapu, tj. po zawarciu przez ww. osoby umów o przeprowadzenie remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy, zostanie przygotowana lista rezerwowa osób, które będą mogły ubiegać się o lokale nie  zagospodarowane w I etapie.

Zgodnie z § 6 ust. 7 zarządzenia nr 13 Prezydenta Bytomia z dnia 13 stycznia 2016 r., przy kwalifikacji złożonych wniosków nie będą obowiązywały normy metrażowe. Przy przydziale konkretnego lokalu decydować będą uzyskane punkty oraz data i godzina złożenia wniosku do pierwszego etapu.