UWAGA  !

Informujemy o awarii systemu poczty elektronicznej, która miała miejsce w poniedziałek 6 lipca 2020 roku w godzinach od 7:30 do 15:00 oraz 08.07.2020 w godzinach od 12:00 do 23:00 w tutejszej jednostce.  Złożone w tym czasie oświadczenia za pośrednictwem strony internetowej Bytomskich Mieszkań nie zostały skutecznie dostarczone. W związku z zaistniałą sytuacją, aby umożliwić wszystkim osobom skuteczne poinformowanie „o gotowości przyjęcia i przeprowadzenia na własny koszt remontu lokalu” wykaz lokali do remontu na koszt przyszłego najemcy z dnia 06.07.2020 ponownie będzie wywieszony w dniu 13.07.2020r.

Ponadto informujemy, że wszystkie osoby, które w powyższym czasie złożyły „oświadczenie potwierdzające zamiar dalszego ubiegania się o uzyskanie lokalu do remontu” proszone są o powtórne złożenie omawianych dokumentów.

Niniejszym informujemy, że w zaistniałej sytuacji brak powtórnego przesłania deklaracji elektronicznej przez osoby, które w omawianych terminach drogą elektroniczną składały rzeczone oświadczenie, uniemożliwi potwierdzenie zamiaru dalszego ubiegania się o uzyskanie lokalu do remontu, co w przyszłości może skutkować skreśleniem z listy osób oczekujących na lokal tego typu.

Za zaistniałą sytuację i wynikające z niej niedogodności przepraszamy.