Czas na Bobrek

23/ 03/2023 #Aktualności Autor: Agnieszka Waszczuk

W ramach projektu „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek” i współfinansowania ze środków Unii Europejskiej - RPO WSL na lata 2014-2020 trwa rewitalizacja budynków w dzielnicy Bobrek oraz remont 40 pojedynczych lokali usytuowanych w tej dzielnicy Bytomia.

ul. Zabrzańska 126

Całkowity koszt inwestycji to 9,6 mln złotych, a jego znaczna część, bo aż 9 mln pochodzi z funduszy unijnych. W marcu zostały podpisane umowy z dwoma wykonawcami na rozpoczęcie prac remontowo - naprawczych dwóch budynków wielorodzinnych mieszczących się przy ul. Olszewskiego 11 i ul. Zabrzańskej 126, a na ich remont przeznaczono blisko 4,2 mln zł.

ul. Olszewskiego 11

 Szeroki wachlarz zakresu prac obejmuje przede wszystkim: budowę nowych kominów, prace dekarskie, termomodernizację, wymianę instalacji wewnętrznych, stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę podłóg, przebudowę ścian oraz kładzenie tynków na sufitach. Kompleksowy remont przeprowadzony zostanie również na zewnętrznych ścianach i dotyczył będzie spoinowania elewacji ceglanej a także izolowania ścian w piwnicach i naprawę klatek schodowych.

W wyremontowanych 12 lokalach pierwsi najemcy zamieszkają już w 2024 roku.