ZMIANA STAWKI ZA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Bytomskie Mieszkania informują, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bytom na okres 3 lat, zgodnie z którymi od dnia 1 stycznia 2021 r. zaczynają obowiązywać ceny i stawki nowej taryfy tj. zmianie ulega cena za dostawę wody i odprowadzanie ścieków z 14,52 zł/m3/m-c na 15,19 zł/m3/m-c oraz stawka opłaty abonamentowej. Przedmiotowa opłata jest opłatą niezależną od Właściciela.

Więcej
Wymiana stolarki okiennej dobiegła końca

Wymiana stolarki okiennej dobiegła końca

Z końcem grudnia zakończona została ważna inwestycja dla mieszkańców Bytomia, którzy mieszkają w zasobach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania. Wymieniono około 800 okien w blisko 190 lokalizacjach. Całkowita wartość przedsięwzięcia, to 1.947.996,81 zł

Więcej
Kolejne inwestycje

Kolejne inwestycje

17 budynków w Śródmieściu zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania przejdzie termomodernizację oraz zmianę systemu ogrzewania. Inwestycje, które znacząco wpłyną na oszczędności związane z zużyciem energii cieplnej, są możliwe dzięki pozyskaniu przez miasto dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Wartość całego projektu to prawie 22 mln zł.

Więcej

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

Zdrowia, energii oraz wiele uśmiechu i życzliwości na każdy dzień Nowego Roku

Życzy Dyrekcja Bytomskich Mieszkań

Szanowni Państwo

Informujemy, że 24 grudnia 2020 roku /Wigilia/ Jednostka Bytomskie Mieszkania będzie nieczynna.Przepraszamy za powstałe niedogodności.

Arrada

Bytomskie Mieszkania pracują nad uregulowaniem kwestii tytułów prawnych do lokali. Obecnie sporządzane są aneksy do umów. Po ich podpisaniu przez najemców są sukcesywnie przekazywane do Wydziału Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Więcej

W razie awarii…dzwoń

W razie awarii po godzinach pracy Jednostki Bytomskie Mieszkania , w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 15.00 do godz. 8.00 następnego dnia roboczego, a także w dni wolne od pracy, niedziele i święta całodobowo, do godz. 8 pierwszego dnia roboczego po dniach wolnych, niedzieli i świętach należy dzwonić pod numer telefonu 32 281 20 33

Okna wciąż wymieniane

Okna wciąż wymieniane

Bytomskie Mieszkania kontynuują projekt pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych w Gminie Bytom, w ramach ograniczania niskiej emisji”. Wartość projektu wynosi 1 951 261,00 zł i jest w 100% finansowana ze środków Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.

Więcej