WAŻNE

Informujemy, że od 25 maja br. (poniedziałek) zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa klienta w Bytomskich Mieszkaniach. Zachowany zostaje  nadal reżim sanitarny na wyznaczonych i zabezpieczonych stanowiskach w strefie wejściowej do budynków.

Mając na względzie rekomendacje służb sanitarnych oraz troskę o wspólne bezpieczeństwo zaleca się nadal, jako podstawową formę kontaktu: telefon, mail, skrzynkę podawczą umieszczoną przed budynkami jednostki, pocztę tradycyjną oraz wcześniejsze omówienie sprawy telefonicznie z pracownikiem właściwego działu.

Do Bytomskich Mieszkań prosimy przychodzić bez osób towarzyszących (za wyjątkiem osób niepełnosprawnych) oraz o nie używanie telefonów komórkowych podczas wizyty.

Ważne!

Nie należy przychodzić osobiście gdy:

  • występują objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
  • jest się w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
  • zamieszkuje się z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
  • w ciągu tygodnia miało się kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.

W przypadku osób, które nie spełniają  wymogów sanitarnych lub sprawiają wrażenie chorych pracownik ma prawo odmówić obsługi takiej osoby.

Osoby przychodzące do Bytomskich Mieszkań powinny być zaopatrzone w środki ochrony osobistej tj. maseczki ochronne zasłaniające nos i usta. Po wejściu do budynku należy bezzwłocznie zdezynfekować ręce dostępnym płynem do dezynfekcji ( dotyczy to zarówno osób w rękawiczkach jednorazowych, jak i bez nich).

W rozwinięciu znajduje się wykaz telefonów bezpośrednich, do wszystkich działów

Więcej
Nowa siedziba POM NR 5

Nowa siedziba POM NR 5

Od dzisiaj tj. 20 maja br. Punkt Obsługi Mieszkańca / POM/ nr 5 ma nową siedzibę.

– Cieszę się, że POM został otwarty w Karbiu. Roboty adaptacyjne lokalu trwały od września ubiegłego roku. Trochę były opóźnione przez pandemię.

 – mówi Monika Trzcionkowska, dyrektor Bytomskich Mieszkań.

Więcej

APEL

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego wirusem COVID-19, mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo oraz uwzględniając ograniczenia w organizacji pracy podmiotów  świadczących usługi na rzecz  Gminy Bytom (w tym również  firmy odbierającej odpady komunalne) zwracamy się do mieszkańców zasobów komunalnych z prośbą o okresowe ograniczenie ilości usuwanych odpadów wielkogabarytowych wystawianych w formie wystawek. Jednocześnie prosimy o przekazywanie informacji o wystawieniu odpadów wielkogabarytowych  w konkretnej lokalizacji adresowej, do poszczególnych POM-ów lub bezpośrednio do Wykonawcy świadczącego usługę wywozu odpadów pod nr tel. 696 452 849, celem ograniczenia czasu zalegania odpadów.

Kolejny etap przebudowy przy ul. Siemianowickiej 105

Kolejny etap przebudowy przy ul. Siemianowickiej 105

Przebudowa budynku po byłym hotelu robotniczym przy ul. Siemianowickiej wchodzi w kolejną fazę robót. Zgodnie z podpisaną umową, w połowie lipca tego roku budynek ma zostać oddany do użytku.

Przypomnijmy. Umowa na „kompleksową przebudowę budynku po byłym hotelu robotniczym przy ul. Siemianowickiej 105b w Bytomiu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną” została podpisana 14 sierpnia 2018 roku pomiędzy Gminą Bytom /działającą poprzez jednostkę budżetową Bytomskie Mieszkania/, a wybranym w drodze przetargu wykonawcą.

Budynek przy ul. Siemianowickiej 105b – został już prawie całkowicie przebudowany. Wykonano         termomodernizację budynku tj. zamontowano energooszczędne okna, wymieniono pokrycie dachu, a także wykonano tynki, wylewki oraz instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Do zrobienia pozostało jeszcze wykończenie: glazura, montaż drzwi wewnętrznych, panele, wyposażenie łazienek, a także prace na zewnątrz budynku związane z budową parkingu czy placu zabaw.

Docelowo budynek będzie miał 54 mieszkania – każde z pełnym węzłem sanitarnym i dostępem dla osób niepełnosprawnych.

wnętrze wnętrze

Szanowni Państwo

O G Ł O S Z E N I E

 

BYTOMSKIE MIESZKANIA Z SIEDZIBĄ PRZY UL. ZIELNEJ 25b UPRZEJMIE INFORMUJĄ, ŻE W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONYM STANEM EPIDEMII, W TROSCE O WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW DO ODWOŁANIA NIE ZOSTANIE PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ ADRESOWY WOLNYCH LOKALI DO REMONTU NA KOSZT WŁASNY PRZYSZŁEGO NAJEMCY ORAZ WYKAZ OSÓB WSTĘPNIE ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYZNANIA WSKAZANEGO PRZEZ SIEBIE LOKALU MIESZKALNEGO DO REMONTU NA KOSZT WŁASNY PRZYSZŁEGO NAJEMCY.

PROSIMY O POZOSTAWANIE W KONTAKCIE TELEFONICZNYM POD NUMEREM 32 420 17 11 ORAZ SPRAWDZANIE INFORMACJI PUBLIKOWANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ BYTOMSKICH MIESZKAŃ www.bm.bytom.pl

Więcej