Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Z tą informacją powinien zapoznać się każdy zainteresowany odbiorem odpadów w naszym mieście. Konsorcjum firm FCC Polska Sp. z o.o. i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z Zabrza, które koordynuje to zadanie opracowało harmonogram, według którego odbierane będą odpady z poszczególnych dzielnic i ulic.

Więcej

UWAGA! Kolejna przerwa w dostawie ciepła i ciepłej wody
w Bytomiu

Jutro tj. 25 lutego br. w godzinach 6.00 – 18.00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła i ciepłej wody w Bytomiu Centrum, Miechowicach, Szombierkach, Łagiewnikach i Karbiu.

Jak poinformowała firma Fortum Silesia S.A. podyktowane jest to naprawą /25.02.br./ wykrytej nieszczelności na odcinku magistrali ciepłowniczej znajdującej się na EC Miechowice.

Przerwa nie będzie obejmować dostawy ciepła z Ciepłowni PEC w Radzionkowie (grupa taryfowa B – Bytom Stroszek, Os. Ziętka, Radzionków).

Za niedogodności w imieniu firmy Fortum Silesia S.A. serdecznie przepraszamy.

Prace remontowe ..trwają

Roboty instalacyjne, budowlane, stolarskie, zduńskie, kominiarskie oraz związane z instalacją centralnego ogrzewania. To najczęściej zlecane prace przez pracowników w budynkach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania. Od 1 stycznia 2020 roku na realizację bieżących remontów i konserwacji wydano już prawie 3,2 mln zł, a w najbliższym czasie planowane są roboty na kwotę około 3,9 mln zł.

Więcej

Będą lokale socjalne

Będą lokale socjalne

W siedzibie Bytomskich Mieszkań podpisano umowę na utworzenie 34 lokali socjalnych. Remont lokali jest częścią większego projektu pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 16 082 815,80 zł, przy czym dofinansowanie UE to ponad 13,5 mln zł.

Więcej