Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy

Czym jest dodatek mieszkaniowy ?

Dodatek mieszkaniowy pozwala na utrzymanie mieszkania, gdy najemca nie jest w stanie tego dokonać z własnych środków np. z powodu niskiej emerytury bądź renty, albo z powodu utraty pracy lub też z powodu niskiego wynagrodzenia, które uniemożliwia mu zaspokojenie podstawowych potrzeb rodzinnych. Więcej

Ogłoszenie Mieszkania dla młodych – 7 edycja

Gmina wynajmuje mieszkania – kolejna siódma edycja  programu „Mieszkania dla młodych”

Bytomskie Mieszkania informują, że Prezydent Bytomia wyznaczył kolejne lokale mieszkalne, które z uwagi na sytuację demograficzną miasta zostały przeznaczone do realizacji szczególnych potrzeb wspólnoty samorządowej – program „Mieszkania dla młodych”. Uwaga: lokale te wymagają przeprowadzenia remontu, który przyszły najemca winien wykonać we własnym zakresie i na własny koszt przed zawarciem umowy najmu lokalu. Więcej

Uwaga! Minął termin składania deklaracji.

Bytomskie Mieszkania uprzejmie informują, że 15 listopada  2017 r. minął termin składania pisemnych deklaracji potwierdzających zamiar dalszego ubiegania się o uzyskanie lokalu wymagającego przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy.

Listy osób uprawnionych do uzyskania lokalu tego typu zostały zamknięte.

Ogłoszenie Mieszkania dla młodych – 6 edycja

Gmina wynajmuje mieszkania – kolejna szósta edycja  programu „Mieszkania dla młodych”.

Bytomskie Mieszkania informują, że Prezydent Bytomia wyznaczył kolejne lokale mieszkalne, które z uwagi na sytuację demograficzną miasta zostały przeznaczone do realizacji szczególnych potrzeb wspólnoty samorządowej – program „Mieszkania dla młodych”. Uwaga: lokale te wymagają przeprowadzenia remontu, który przyszły najemca winien wykonać we własnym zakresie i na własny koszt przed zawarciem umowy najmu lokalu.

Osoby zainteresowane wynajęciem lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy Bytom przeznaczonego do remontu na koszt własny serdecznie zapraszamy do zapoznania się z warunkami najmu.
Więcej

Ogłoszenie Mieszkania dla młodych – 5 edycja

Bytomskie Mieszkania informują, że Prezydent Bytomia wyznaczył kolejne lokale mieszkalne, które z uwagi na sytuację demograficzną miasta zostały przeznaczone do realizacji szczególnych potrzeb wspólnoty samorządowej – program „Mieszkania dla młodych”.
Uwaga:
Lokale te wymagają przeprowadzenia remontu, który przyszły najemca winien wykonać we własnym zakresie i na własny koszt przed zawarciem umowy najmu lokalu.

Osoby zainteresowane wynajęciem lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy Bytom przeznaczonego do remontu na koszt własny serdecznie zapraszamy do zapoznania się z warunkami najmu.
Więcej