Ogłoszenie Mieszkania dla młodych – 7 edycja

Gmina wynajmuje mieszkania – kolejna siódma edycja  programu „Mieszkania dla młodych”

Bytomskie Mieszkania informują, że Prezydent Bytomia wyznaczył kolejne lokale mieszkalne, które z uwagi na sytuację demograficzną miasta zostały przeznaczone do realizacji szczególnych potrzeb wspólnoty samorządowej – program „Mieszkania dla młodych”. Uwaga: lokale te wymagają przeprowadzenia remontu, który przyszły najemca winien wykonać we własnym zakresie i na własny koszt przed zawarciem umowy najmu lokalu. Więcej

Ogłoszenie Mieszkania dla młodych – 6 edycja

Gmina wynajmuje mieszkania – kolejna szósta edycja  programu „Mieszkania dla młodych”.

Bytomskie Mieszkania informują, że Prezydent Bytomia wyznaczył kolejne lokale mieszkalne, które z uwagi na sytuację demograficzną miasta zostały przeznaczone do realizacji szczególnych potrzeb wspólnoty samorządowej – program „Mieszkania dla młodych”. Uwaga: lokale te wymagają przeprowadzenia remontu, który przyszły najemca winien wykonać we własnym zakresie i na własny koszt przed zawarciem umowy najmu lokalu.

Osoby zainteresowane wynajęciem lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy Bytom przeznaczonego do remontu na koszt własny serdecznie zapraszamy do zapoznania się z warunkami najmu.
Więcej

Ogłoszenie Mieszkania dla młodych – 5 edycja

Bytomskie Mieszkania informują, że Prezydent Bytomia wyznaczył kolejne lokale mieszkalne, które z uwagi na sytuację demograficzną miasta zostały przeznaczone do realizacji szczególnych potrzeb wspólnoty samorządowej – program „Mieszkania dla młodych”.
Uwaga:
Lokale te wymagają przeprowadzenia remontu, który przyszły najemca winien wykonać we własnym zakresie i na własny koszt przed zawarciem umowy najmu lokalu.

Osoby zainteresowane wynajęciem lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy Bytom przeznaczonego do remontu na koszt własny serdecznie zapraszamy do zapoznania się z warunkami najmu.
Więcej

Ogłoszenie Mieszkania dla młodych – 4 edycja

Bytomskie Mieszkania informują, że Prezydent Bytomia wyznaczył kolejne lokale mieszkalne, które z uwagi na sytuację demograficzną miasta zostały przeznaczone do realizacji szczególnych potrzeb wspólnoty samorządowej – program „Mieszkania dla młodych”.
Uwaga:
Lokale te wymagają przeprowadzenia remontu, który przyszły najemca winien wykonać we własnym zakresie i na własny koszt przed zawarciem umowy najmu lokalu.

Osoby zainteresowane wynajęciem lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy Bytom przeznaczonego do remontu na koszt własny serdecznie zapraszamy do zapoznania się z warunkami najmu.
Więcej

Ogłoszenie Mieszkania dla młodych – 3 edycja

Bytomskie Mieszkania informują, iż zarządzeniem nr 454 Prezydenta Bytomia z dnia 14.11.2016r. w sprawie wyznaczenia lokali wymagających przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy, przeznaczonych do realizacji szczególnych potrzeb wspólnoty samorządowej, stanowiących część mieszkaniowego zasobu gminy Bytom – „Mieszkania dla młodych”, zostały wyznaczone z zasobu gminy kolejne lokale mieszkalne. Więcej

Ogłoszenie Mieszkania dla młodych – 2 edycja

Bytomskie Mieszkania informują, iż zarządzeniem nr 127 Prezydenta Bytomia z dnia 23.03.2016r. w sprawie wyznaczenia lokali wymagających przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy, przeznaczonych do realizacji szczególnych potrzeb wspólnoty samorządowej, stanowiących część mieszkaniowego zasobu gminy Bytom – „Mieszkania dla młodych”, zostały wyznaczone z zasobu gminy kolejne lokale mieszkalne. Więcej

Ogłoszenie Mieszkania dla młodych – 1 edycja

Po dokonanej weryfikacji Wniosków pod względem spełnienia przez wnioskodawców wszystkich formalnie wymaganych warunków, zgodnych z opublikowanym w dniu 19 stycznia 2016r. ogłoszeniem, Komisja powołana do rozpatrzenia wniosków sporządziła listy podstawowe na poszczególne lokale wszystkich osób, które spełniły określone w ww. ogłoszeniu wymagania. Więcej