Kolejne inwestycje

Kolejne inwestycje

17 budynków w Śródmieściu zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania przejdzie termomodernizację oraz zmianę systemu ogrzewania. Inwestycje, które znacząco wpłyną na oszczędności związane z zużyciem energii cieplnej, są możliwe dzięki pozyskaniu przez miasto dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Wartość całego projektu to prawie 22 mln zł.

Więcej

Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE 1.7:  Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

PODDZIAŁANIE: 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

Beneficjent: Miasto Bytom
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Więcej