Kolejne inwestycje

Kolejne inwestycje

17 budynków w Śródmieściu zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania przejdzie termomodernizację oraz zmianę systemu ogrzewania. Inwestycje, które znacząco wpłyną na oszczędności związane z zużyciem energii cieplnej, są możliwe dzięki pozyskaniu przez miasto dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Wartość całego projektu to prawie 22 mln zł.

Więcej

Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE 1.7:  Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

PODDZIAŁANIE: 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

Beneficjent: Miasto Bytom
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Więcej

Modernizacja Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia

Oś priorytetowa IV  Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej mieszkaniowej
Poddziałanie: 4.3.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI

Beneficjent:  Miasto Bytom
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Więcej
Kolejny etap przebudowy przy ul. Siemianowickiej 105

Kolejny etap przebudowy przy ul. Siemianowickiej 105

Przebudowa budynku po byłym hotelu robotniczym przy ul. Siemianowickiej wchodzi w kolejną fazę robót. Zgodnie z podpisaną umową, w połowie lipca tego roku budynek ma zostać oddany do użytku.

Przypomnijmy. Umowa na „kompleksową przebudowę budynku po byłym hotelu robotniczym przy ul. Siemianowickiej 105b w Bytomiu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną” została podpisana 14 sierpnia 2018 roku pomiędzy Gminą Bytom /działającą poprzez jednostkę budżetową Bytomskie Mieszkania/, a wybranym w drodze przetargu wykonawcą.

Budynek przy ul. Siemianowickiej 105b – został już prawie całkowicie przebudowany. Wykonano         termomodernizację budynku tj. zamontowano energooszczędne okna, wymieniono pokrycie dachu, a także wykonano tynki, wylewki oraz instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Do zrobienia pozostało jeszcze wykończenie: glazura, montaż drzwi wewnętrznych, panele, wyposażenie łazienek, a także prace na zewnątrz budynku związane z budową parkingu czy placu zabaw.

Docelowo budynek będzie miał 54 mieszkania – każde z pełnym węzłem sanitarnym i dostępem dla osób niepełnosprawnych.

wnętrze wnętrze

Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom – etap II

Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie 2. Gospodarka odpadami
Poddziałanie 1. Gospodarka odpadami ZIT

Beneficjent: Miasto Bytom
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Projekt: Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom – etap II dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Całkowita wartość projektu: 83 910,99 zł,
w tym wydatki kwalifikowane w wysokości: 83 910,99 zł,
– dofinansowanie UE  w  wysokości 71 324,34 zł,
w tym wkład własny 12 586,65 zł.

Opis projektu:
Projekt obejmuje usunięcie i utylizację wykonanych z azbestu elementów budowlanych z trzech nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Bytom pod adresami: ul. Brzezińska 32, Katowicka 13, Kołłątaja 12. Projekt stanowi bezpośrednią kontynuację działań beneficjenta w ramach etapu I, w trakcie którego zaplanowano usunięcie azbestu z trzech innych budynków miejskich.

Celem projektu jest usunięcie azbestu z trzech budynków miejskich.

Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu: II kwartał 2020 r.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.