Dział Lokali Mieszkalnych

Dział Lokali Mieszkalnych (ZDL) znajduje się na ul. Zielnej 25b

kontakt:
tel.: 32 – 532 59 35 (Lokale do remontu na koszt własny)

32 – 532 59 34 (Lokale funkcyjne, Program Integracji Społeczności Romskiej, Obsługa Komisji Miekszaniowej)
e-mail: lokalowy@bm.bytom.pl

32 – 532 59 41, 43 (Wykwaterowania – lokale zamienne, lokale do zasiedlenia)

32 – 532 59 42 (Przyłączenia i podziały, piecza zastępcza, mieszkania chronione, współpraca z MOPR)

32 – 532 59 45 (Regulacje stanu prawnego, rozwiązywanie umów najmu, zamiany lokali, wyrażanie zgody na podnajem, Obsługa Komisji Mieszkaniowej)