Dział Odszkodowań i Regresów

Dział Odszkodowań i Regresów (ZDO) znajduje się na ul. Zielnej 25b

kontakt:
tel.: (32) 532 59 21 (oferty najmu socjalnego: pomieszczenia tymczasowe, odszkodowania za nieprzedłużenie umowy najmu socjalnego, regres)
tel.: (32) 532 59 22 (najem socjalny – eksmisje, odszkodowania za nieprzedłużenie umowy najmu socjalnego, regres, par. 9 ust. 3, interwencje uboczne)
tel.: (32) 532 59 37 (najem socjalny – zasady ogólne, przedłużenia i przekwalifikowania, par 9 ust. 3

e-mail: regresy@bm.bytom.pl