Regulaminy i zarządzenia

Pliki do pobrania poniżej.

Kategoria: Powiązane pliki [16]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Regulaminy i zarządzenia (LM)
pdf 2023-09-25 Zarządzenie nr 363/23 Prezydenta Bytomia z dnia 6 września 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 142/20 Prezydenta Bytomia w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i najem socjalny lokalu oraz stawek czynszu za tymczasowe pomieszczenia
ilość pobrań: 366
Zarządzenie nr 363/23 Prezydenta Bytomia z dnia 6 września 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 142/20 Prezydenta Bytomia w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i najem socjalny lokalu oraz stawek czynszu za tymczasowe pomieszczenia 434,8KB zobacz
pdf 2023-09-05 Zarządzenie nr 334/23 Prezydenta Bytomia z dnia 23 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 352/22 Prezydenta Bytomia w sprawie przyjęcia regulaminu składania propozycji adresowych oraz wskazywania wolnych lokali osobom uprawnionym do otrzymania lokalu o czynszu za lokale mieszkalne lub zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu
ilość pobrań: 176
Zarządzenie nr 334/23 Prezydenta Bytomia z dnia 23 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 352/22 Prezydenta Bytomia w sprawie przyjęcia regulaminu składania propozycji adresowych oraz wskazywania wolnych lokali osobom uprawnionym do otrzymania lokalu o czynszu za lokale mieszkalne lub zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu 265,99KB zobacz
pdf 2023-08-24 Zarządzenie nr 329/23 Prezydenta Bytomia z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów o remont, umów najmu po wykonaniu remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy oraz podziałów i połączeń lokali mieszkalnych lub ich części oraz pomieszczeń niemieszkalnych lub ich części
ilość pobrań: 433
Zarządzenie nr 329/23 Prezydenta Bytomia z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów o remont, umów najmu po wykonaniu remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy oraz podziałów i połączeń lokali mieszkalnych lub ich części oraz pomieszczeń niemieszkalnych lub ich części 2,52MB zobacz
pdf 2023-06-07 Zarządzenie nr 223/23 Prezydenta Bytomia z dnia 24 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 119/18 Prezydenta Bytomia w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale mieszkalne osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej w formie odpracowania należności na rzecz gminy Bytom
ilość pobrań: 184
Zarządzenie nr 223/23 Prezydenta Bytomia z dnia 24 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 119/18 Prezydenta Bytomia w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale mieszkalne osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej w formie odpracowania należności na rzecz gminy Bytom 426,81KB zobacz
pdf 2023-06-07 Zarządzenie nr 119/18 Prezydenta Bytomia z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale mieszkalne osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej w formie odpracowania należności na rzecz gminy Bytom
ilość pobrań: 135
Zarządzenie nr 119/18 Prezydenta Bytomia z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale mieszkalne osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej w formie odpracowania należności na rzecz gminy Bytom 533,38KB zobacz
pdf 2022-09-29 Zarządzenia nr 382/22 Prezydenta Bytomia z dnia 21 września 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach
ilość pobrań: 403
Zarządzenia nr 382/22 Prezydenta Bytomia z dnia 21 września 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach 3,59MB zobacz
pdf 2022-09-29 Zarządzenia nr 352/22 Prezydenta Bytomia z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu składania propozycji adresowych oraz wskazywania wolnych lokali osobom uprawnionym do otrzymania lokalu o czynszu za lokale mieszkalne lub zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu
ilość pobrań: 233
Zarządzenia nr 352/22 Prezydenta Bytomia z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu składania propozycji adresowych oraz wskazywania wolnych lokali osobom uprawnionym do otrzymania lokalu o czynszu za lokale mieszkalne lub zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu 1,63MB zobacz
pdf 2022-01-04 Uchwała nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (Dz. Urz. Woj. Śl. z dn. 04.03.2020 r. poz. 1850)
ilość pobrań: 1709
Uchwała nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (Dz. Urz. Woj. Śl. z dn. 04.03.2020 r. poz. 1850) 420,39KB zobacz
pdf 2023-04-26 Zarządzenie nr 160/23 Prezydenta Bytomia z dnia 12 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 212/20 Prezydenta Bytomia w sprawie przyjęcia regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów o remont, umów najmu po wykonaniu remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy oraz podziałów i połączeń lokali mieszkalnych lub ich części oraz pomieszczeń niemieszkalnych lub ich części
ilość pobrań: 226
Zarządzenie nr 160/23 Prezydenta Bytomia z dnia 12 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 212/20 Prezydenta Bytomia w sprawie przyjęcia regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów o remont, umów najmu po wykonaniu remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy oraz podziałów i połączeń lokali mieszkalnych lub ich części oraz pomieszczeń niemieszkalnych lub ich części 253,8KB zobacz
pdf 2022-01-04 Zarządzenie nr 142/20 Prezydenta Bytomia z dnia 08 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i najem socjalny lokalu oraz stawek czynszu za tymczasowe pomieszczenia
ilość pobrań: 430
Zarządzenie nr 142/20 Prezydenta Bytomia z dnia 08 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i najem socjalny lokalu oraz stawek czynszu za tymczasowe pomieszczenia 448,39KB zobacz
pdf 2023-05-29 Zarządzenie nr 1/V/2023 Dyrektora Jednostki Budżetowej Bytomskie Mieszkania z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z przedpłatowego systemu poboru wody w nieruchomościach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania
ilość pobrań: 101
Zarządzenie nr 1/V/2023 Dyrektora Jednostki Budżetowej Bytomskie Mieszkania z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z przedpłatowego systemu poboru wody w nieruchomościach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania 3,61MB zobacz
pdf 2022-01-04 Zarządzenie nr 1/VI/2017 Dyrektora jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie procedury dotyczącej wypłaty odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego lub niewskazania tymczasowego pomieszczenia osobom, wobec których orzeczono eksmisję
ilość pobrań: 307
Zarządzenie nr 1/VI/2017 Dyrektora jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie procedury dotyczącej wypłaty odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego lub niewskazania tymczasowego pomieszczenia osobom, wobec których orzeczono eksmisję 0,93MB zobacz
Kategoria: Regulaminy i zarządzenia (LM i LU)
pdf 2023-01-25 Zarządzenie nr 5/XII/2022 Dyrektora jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków do kanalizacji dla nieruchomości zarządzanych przez jednostkę budżetową Bytomskie Mieszkania
ilość pobrań: 334
Zarządzenie nr 5/XII/2022 Dyrektora jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków do kanalizacji dla nieruchomości zarządzanych przez jednostkę budżetową Bytomskie Mieszkania 5,18MB zobacz
pdf 2023-01-23 Zarządzenie nr 9/XI/2022 Dyrektora jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej dla nieruchomości zarządzanych przez jednostkę budżetową Bytomskie Mieszkania
ilość pobrań: 286
Zarządzenie nr 9/XI/2022 Dyrektora jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej dla nieruchomości zarządzanych przez jednostkę budżetową Bytomskie Mieszkania 4,08MB zobacz
pdf 2022-09-28 Zarządzenie nr 3/IX/2022 Dyrektora jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania z dnia 23 września 2022 r. w sprawie ustalenia opłaty eksploatacyjnej za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach przeznaczonych do remontu na koszt własny przyszłego najemcy oraz lokali użytkowych
ilość pobrań: 249
Zarządzenie nr 3/IX/2022 Dyrektora jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania z dnia 23 września 2022 r. w sprawie ustalenia opłaty eksploatacyjnej za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach przeznaczonych do remontu na koszt własny przyszłego najemcy oraz lokali użytkowych 713,8KB zobacz
pdf 2022-01-04 Zarządzenie nr 1/XI/2016 p.o. Dyrektora jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu rozliczania kosztów dostawy gazu dla nieruchomości zarządzanych przez jednostkę budżetową Bytomskie Mieszkania, w których lokale nie posiadają indywidualnych gazomierzy
ilość pobrań: 413
Zarządzenie nr 1/XI/2016 p.o. Dyrektora jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu rozliczania kosztów dostawy gazu dla nieruchomości zarządzanych przez jednostkę budżetową Bytomskie Mieszkania, w których lokale nie posiadają indywidualnych gazomierzy 279,09KB zobacz