POM – Punkt Obsługi Mieszkańców

Wykonując swoje zadania Punkt Obsługi Mieszkańca korzysta z posiadanej dokładnej znajomości administrowanych zasobów i terenu, w tym budynków, budowli i lokali. Całokształt spraw prowadzonych przez POM ma na celu właściwą obsługę mieszkańców, utrzymanie budynków i urządzeń w należytym stanie technicznym oraz zapewnienie prawidłowego stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości.

W Punkcie Obsługi Mieszkańca można załatwić sprawy w zakresie:
– działalności eksploatacyjnej i użytkowej budynków
– technicznej obsługi nieruchomości
– finansowo-księgowym
Godzinach pracy Punktu Obsługi Mieszkańców.


POM1 – ul. Powstańców Warszawskich 30, kierownik Krystian Perguł,
telefon 32 532 51 00, email pom1@bm.bytom.pl

POM2 – ul. Armii Krajowej 54b, kierownik Beata Rabsztyn,
telefon 32 532 52 00, email pom2@bm.bytom.pl

POM3 – ul. Baczyńskiego 1, p.o. kierownika Aleksandra Bubniak,
telefon 32 532 53 00, email pom3@bm.bytom.pl

POM4 – ul. Alojzjanów 4, kierownik Paweł Szołtysik,
telefon 32 532 54 00, email pom4@bm.bytom.pl

POM5 – ul. Miechowicka 34, kierownik Zbigniew Baszak,
telefon 32 532 55 00, email pom5@bm.bytom.pl

POM6 – ul. Piekarska 77, kierownik Marcin Gruszka,
telefon 32 532 56 00, email pom6@bm.bytom.pl


Lokalizacja Punktów Obsługi Mieszkańców