Kolejne familoki zostaną zrewitalizowane

Aktualności

9/ 04/2021 #Aktualności #OSI – Rewitalizacja Kolonia Zgorzelec #Projekty Unijne Autor: Katowice IntraCOM.pl

Podpisano umowę na rewitalizację kolejnych pięciu budynków zlokalizowanych na terenie zabytkowego osiedla „Kolonia Zgorzelec” w Bytomiu. Roboty budowalne, zgodnie z planem mają zakończyć się w drugiej połowie czerwca przyszłego roku.

Odrestaurowane zostaną budynki o numerach: -7, -24, -25, -31 i -35. Wyremontowane będą m.in. klatki schodowe, dachy, montowana będzie stolarka otworowa. W poszczególnych lokalach zostaną wydzielone łazienki. Zamontowane zostanie centralne ogrzewanie. Łącznie będzie tu 18 mieszkań. W trzech pierwszych budynkach /nr. -7,-24, -25/ po 4 mieszkania, a w budynku -35 – sześć mieszkań.

Wartość umowy /na 5 budynków/, to 7. 064.404,76 zł.

Warto także dodać, że w budynku nr – 31 będzie działał punkt aktywności lokalnej.

W planach jest bowiem podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Kolonii Zgorzelec poprzez realizację działań środowiskowych o charakterze integracyjnym – wyjaśnia Monika Trzcionkowska, dyrektor Bytomskich Mieszkań.

Przypomnijmy. Na kolonię składają się 34 wolnostojące familoki dwu- i czterorodzinne.

W trakcie modernizacji są budynki o numerach: -16, -27, -28, -32. Wartość umowy /na 4 budynki/, to 8.019.712,94 zł.

Przypomnijmy. Kolonia Zgorzelec – to kolonia robotnicza zbudowana w latach 1897–1901. Położona jest w Bytomiu – Łagiewnikach. Powstała z inicjatywy Huberta von Tiele – Wincklera na zamówienie Katowickiej Spółki Akcyjnej dla Górnictwa i Hutnictwa oraz dla pracowników pobliskiej ówczesnej Huty Hubertus. W 1994 roku osiedle zostało wpisane do rejestru zabytków.

Rewitalizacja zabytkowego osiedla jest możliwa dzięki dofinansowaniu projektu pn. „Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość całego projektu wynosi 28.907.932,40 zł brutto, w tym dofinansowanie to 24.166.081,54 zł. Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana pod koniec czerwca 2019 roku pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym, a Miastem Bytom.