Czekamy na wykonawców

Logo EFRR

Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych Śródmieściu Bytomia” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - OSI

Beneficjent: Miasto Bytom
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Projekt: „Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych Śródmieściu Bytomia” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Całkowita wartość projektu: 21 917 037,94 zł,
w tym wydatki kwalifikowane w wysokości: 21 917 037,94 zł,

  • dofinansowanie UE w wysokości 18 629 482,25 zł,
  • dofinansowanie budżetu państwa 2 191 703,79 zł,

w tym wkład własny 1 095 851,90 zł.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła w 21 budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych położonych w Bytomiu pod adresami: ul. Katowicka 49, 51, 53, 59, 60, ul. Korfantego 7, 9, 11,ul. Matejki 39, 46,ul. Staromiejska 2, 3 ul. Żeromskiego 6, 14, ul. Kochanowskiego 17, ul. Witczaka 37, 83, 85, ul. Miętkiewicza 5, 7, ul. Józefczaka 15

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Bytomiu.

Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu: I kwartał 2023 r.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.


14/ 09/2021 #OSI - Termomodernizacja #Projekty Unijne Autor: Katowice IntraCOM.pl

Planujemy kolejną termomodernizację budynków zlokalizowanych w centrum Bytomia. Do docieplenia zostały ostatnie cztery kamienice w ramach większego projektu pn. „Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu”.

Otwarcie ofert nastąpi 28 września br.

- W ramach zadania wykonana zostanie termomodernizacja wraz likwidacją niskiej emisji budynków mieszkalnych przy ulicy. Kochanowskiego 17, Katowickiej 60, Staromiejskiej 2 oraz przy ulicy Staromiejskiej 3 -mówi Wojciech Nowak, dyrektor Bytomskich Mieszkań.

Przypomnijmy, że styczniu br. w ramach całego projekty - podpisane zostały umowy na termomodernizację 17 budynków w Bytomiu. Koszt inwestycji / tylko tych kamienic/ to 16 milionów złotych.

Obecnie prace dociepleniowe wraz ze zmianą systemu ogrzewania przechodzą nieruchomości zlokalizowane w Śródmieściu Bytomia przy ulicy: Katowickiej 49, - 51, - 53, - 59, Korfantego - 7, - 9, - 11, Matejki - 39, - 46, Żeromskiego - 6, - 14, a także przy ulicy Witczaka 37, - 83, - 85, Miętkiewicza 5, - 7 oraz Józefczaka 15.

W ramach inwestycji planowana jest wymiana indywidualnych źródeł ciepła na piece dwufunkcyjne gazowe, wymiana stolarki otworowej oraz docieplenie ścian zewnętrznych.

Inwestycja realizowana jest formule „projektuj i buduj”. - Jest to to nowoczesny system, który umożliwia m.in. dopasowanie planów budowy do zmieniających się warunków i możliwości technicznych. W/w formuła usprawnia także wykonanie inwestycji przy jednoczesnej minimalizacji kosztów - dodaje Sylwia Kudaszewicz-Duda, zastępca kierownika Działu Rewitalizacji w Bytomskich Mieszkaniach.

Zakończenie tej inwestycji zaplanowane jest na II kwartał 2022 roku.

Projekt - termomodernizacja 21 budynków - współfinansowany jest w 85 % ze środków zewnętrznych / Regionalny Program Operacyjny WSL 2014-2020 OSI/ . 10% pochodzi ze środków budżetu Państwa. Wkład własny Gminy Bytom to 5%. Wartość całego projektu to 23 887 672, 003 złotych.