POIiŚ

Logo POIiŚ

Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Instytucja wdrażająca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego
Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

Beneficjent: Miasto Bytom
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Przedmiotem projektu modernizacja energetyczna 5 budynków mieszkalnych położonych w Bytomiu przy: ul. Konstytucji 118, Murarskiej 17, Piekarskiej 4, Rostka 12, Placu Wolskiego 7

Projekt obejmuje modernizację systemu c.o., wymianę okien w mieszkaniach i na klatce schodowej, drzwi wejściowych, docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów oraz modernizację oświetlenia.

Wartość projektu: 3 564 217,00 zł
Dofinansowanie: 2 005 900,00 zł
Wkład Gminy Bytom: 1 558 317,00 zł

Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu: IV kwartał 2022 r.