Budynek przy Placu Wolskiego 7 przejdzie termomodernizację

Logo POIiŚ

Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Instytucja wdrażająca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego
Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

Beneficjent: Miasto Bytom
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Przedmiotem projektu modernizacja energetyczna 5 budynków mieszkalnych położonych w Bytomiu przy: ul. Konstytucji 118, Murarskiej 17, Piekarskiej 4, Rostka 12, Placu Wolskiego 7

Projekt obejmuje modernizację systemu c.o., wymianę okien w mieszkaniach i na klatce schodowej, drzwi wejściowych, docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów oraz modernizację oświetlenia.

Wartość projektu: 3 564 217,00 zł
Dofinansowanie: 2 005 900,00 zł
Wkład Gminy Bytom: 1 558 317,00 zł

Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu: IV kwartał 2022 r.


26/ 07/2022 #Aktualności #POIiŚ Autor: Aleksandra Szatkowska

Bytomskie Mieszkania stosowną umowę na docieplenie budynku oraz likwidację niskiej emisji podpisały w połowie lipca br. Plac budowy przekazany będzie w ciągu najbliższych kilku dni.  

Zakres robót jest bardzo szeroki. Remont przejdzie m.in. dach. Docieplone zostaną ściany zewnętrzne budynku oraz stropodach. Zmodernizowany zostanie system c.o. i c.w.u. W zakresie prac jest także montaż indywidualnych kotłów gazowych dwufunkcyjnych w lokalach mieszkalnych na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody wraz z wykonaniem nowych instalacji wewnętrznych  oraz instalacji gazowej. Wymieniona będzie stolarka okienna w lokalach mieszkalnych i użytkowych, a także stolarka drzwiowa w lokalach użytkowych na poziomie parteru oraz drzwi wejściowe do budynku.

Prace powinny się zakończyć w styczniu 2023 roku.

Przypomnijmy. Modernizacja energetyczna budynku przy pl. Wolskiego 7 jest częścią większego projektu obejmującego pięć budynków mieszkalnych. Ocieplanie budynku  przy ul. Konstytucji 118 zostało już zakończone. Na finiszu jest termomodernizacja budynku przy ul. Murarskiej 17 i Rostka 12 zaś na budynek przy ul. Piekarskiej 40 ogłoszono postępowanie przetargowe.

Całość odbywa się w ramach programu „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Instytucją wdrażająca jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

Beneficjentem projektu jest miasto Bytom zaś całość realizują Bytomskie Mieszkania. Wartość całego projektu, to 3 564 217, 00 zł. Dofinansowanie jest w wysokości 2 005 900, 00 zł. Wkład Gminy Bytom wynosi : 1 558 317, 00 zł.