Budynek przy ul. Konstytucji 118 już po termomodernizacji

Logo POIiŚ

Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Instytucja wdrażająca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego
Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

Beneficjent: Miasto Bytom
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Przedmiotem projektu modernizacja energetyczna 5 budynków mieszkalnych położonych w Bytomiu przy: ul. Konstytucji 118, Murarskiej 17, Piekarskiej 4, Rostka 12, Placu Wolskiego 7

Projekt obejmuje modernizację systemu c.o., wymianę okien w mieszkaniach i na klatce schodowej, drzwi wejściowych, docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów oraz modernizację oświetlenia.

Wartość projektu: 3 564 217,00 zł
Dofinansowanie: 2 005 900,00 zł
Wkład Gminy Bytom: 1 558 317,00 zł

Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu: IV kwartał 2022 r.


15/ 06/2022 #Aktualności #POIiŚ Autor: Aleksandra Szatkowska

W planach jest modernizacja energetyczna  5 budynków mieszkalnych położonych w Bytomiu przy: ul. Konstytucji 118, Murarskiej 17, Piekarskiej 40, Rostka 12, Placu Wolskiego 7.

Ocieplanie budynku  przy ul. Konstytucji 118 zostało już zakończone. Na finiszu jest termomodernizacja budynku przy ul. Murarskiej 17 i Rostka 12. W toku postępowania przetargowego są zaś budynki przy pl. Wolskiego 7 i przy ul. Piekarskiej 40.

Całość odbywa się w ramach programuProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Projekt obejmuje modernizację systemu c.o., wymianę okien w mieszkaniach i na klatce schodowej, drzwi wejściowych, docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów oraz modernizację oświetlenia.

Instytucją wdrażająca jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.
Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

Beneficjentem projektu jest miasto Bytom zaś całość realizują Bytomskie Mieszkania. Wartość całego projektu, to 3 564 217, 00 zł. Dofinansowanie jest w wysokości 2 005 900, 00 zł. Wkład Gminy Bytom wynosi : 1 558 317, 00 zł.

3 15.06.2022

konstytucji termo

 logotypy unijne