Wykonawca poszukiwany

Logo POIiŚ

Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Instytucja wdrażająca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego
Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

Beneficjent: Miasto Bytom
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Przedmiotem projektu modernizacja energetyczna 5 budynków mieszkalnych położonych w Bytomiu przy: ul. Konstytucji 118, Murarskiej 17, Piekarskiej 4, Rostka 12, Placu Wolskiego 7

Projekt obejmuje modernizację systemu c.o., wymianę okien w mieszkaniach i na klatce schodowej, drzwi wejściowych, docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów oraz modernizację oświetlenia.

Wartość projektu: 3 564 217,00 zł
Dofinansowanie: 2 005 900,00 zł
Wkład Gminy Bytom: 1 558 317,00 zł

Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu: IV kwartał 2022 r.


6/ 10/2021 #Aktualności #POIiŚ #Projekty Unijne Autor: Paweł Fotek

Wykonawca poszukiwany na przeprowadzenie termomodernizacji wraz z likwidacją niskiej emisji budynków mieszkalnych położonych przy pl. Wolskiego 7, ul. Rostka 12, Piekarskiej 40 oraz na docieplenie budynków przy ul. Konstytucji 118 i ul. Murarskiej 17.

Przedmiot zamówienia jest dosyć zróżnicowany pod względem zakresu prac w zależności od lokalizacji budynku. Obejmuje zarówno wykonanie robót budowlanych - termomodernizacji, likwidacji niskiej emisji oraz robót objętych decyzjami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bytomiu - mówi Sylwia Duda - Kudaszewicz, zastępca kierownika Działu Rewitalizacji w Bytomskich Mieszkaniach.

Dokumentacja postępowania o numerze referencyjnym DOR-PN-32-2021 prowadzonego pn.: „Wykonanie termomodernizacji wraz z likwidacją niskiej emisji budynków mieszkalnych położonych przy pl. Wolskiego 7, ul. Rostka 12, ul. Piekarskiej 40 oraz wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych położonych przy ul. Konstytucji 118 i ul. Murarskiej 17” - została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na Platformie przetargowej Bytomskich Mieszkań.

Oferty można składać do 3 listopada br.