Możliwości spłaty zadłużenia

Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty

Podjęcie spłaty ratalnej zadłużenia lub odroczenie terminu jego spłaty, wstrzymuje naliczanie odsetek, tym samym wysokość spłacanego długu przestaje narastać, natomiast dostosowanie wysokości rat, do możliwości finansowych dłużnika, pozwala na łatwą spłatę długu i uwolnienie się od dodatkowych i zbędnych obciążeń.

Wszelkich informacji w tym zakresie udziela Dział Windykacji usytuowany przy ul. Armii Krajowej 54 B, telefon 32 532 50 25, 26 oraz w Punkty Obsługi Mieszkańców.

Odpracowanie zadłużenia

Z takiej formy spłaty zadłużenia mogą skorzystać osoby posiadające zadłużenie wobec Bytomskich Mieszkań przekraczające 6-cio krotność zaległego czynszu najmu/odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego, regresu oraz osoby wobec których nie jest prowadzona skuteczna egzekucja komornicza.

Odpracowanie długu jest dobrowolne i nieokreślone czasowo. Każda osoba, która spełnia powyższe kryteria może w dowolnym momencie złożyć wniosek o odpracowanie. Zainteresowany dłużnik po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpisuje umowę dotyczącą wykonania świadczenia rzeczowego na rzecz Bytomskich Mieszkań oraz zobowiązuje się do wykonania zleconych prac; porządkowych, drobnych prac remontowych i konserwatorskich, pomocniczych prac administracyjnych, prac ogrodniczych.

Chcesz inne? Przyjdź zapytaj! w Dziale Windykacji usytuowanym przy ul. Armii Krajowej 54 B, telefon 32 532 50 25, 26 oraz w Punktach Obsługi Mieszkańców.

Dobrowolne podjęcie spłaty bądź odpracowania zadłużenia, chroni od obowiązku ponoszenia dodatkowych kosztów postępowaniasądowego oraz kosztów egzekucji komorniczej.