Zamówienia Publiczne

Dział Zamówień Publicznych (DZP) znajduje się na ul. Armii Krajowej 54b

kontakt:
tel.: 32 – 745 39 01-03 wew 170, 171
email: zamowienia@bm.bytom.pl