Zamówienia Publiczne

Dział Zamówień Publicznych (DZP) znajduje się na ul. Armii Krajowej 54b

kontakt:
tel.: (32) 532 50 13, (32) 532 50 14
email: zamowienia@bm.bytom.pl