ZIT - Gospodarka odpadami

Logo ZIT

Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie 5.2. Gospodarka odpadami
Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT

Beneficjent: Bytom - Miasto na Prawach Powiatu
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Projekt: Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom - etap II,  dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Całkowita wartość projektu: 69 771, 38 zł, w tym wydatki kwalifikowane w wysokości: 59 305, 67 zł:

  • dofinansowanie UE w wysokości 59 305,67 zł,
  • wkład własny 10 465,71 zł.

Opis projektu: Głównym problem w ramach projektu jest duża ilość w Bytomiu materiałów zawierających azbest stanowiących izolację wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Projekt zakończony.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.