Wnioski, druki, oświadczenia do pobrania

Pliki do pobrania poniżej.

Kategoria: Powiązane pliki [21]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Wnioski – dział Windykacji
pdf 2021-07-22 Wniosek o umorzenie/rozłożenie raty/odroczenie terminu płatności nzwiązanych z lokalem mieszkalnym / lokalem do remontu na koszt własny przyszłego najemcy
ilość pobrań: 602
Wniosek o umorzenie/rozłożenie raty/odroczenie terminu płatności nzwiązanych z lokalem mieszkalnym / lokalem do remontu na koszt własny przyszłego najemcy 221,22KB zobacz
pdf 2021-07-22 Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności w związku z wypłaconym na rzecz wierzyciela odszkodowaniem za nie złożenie oferty najmu (roszczenie regresowe)
ilość pobrań: 216
Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności w związku z wypłaconym na rzecz wierzyciela odszkodowaniem za nie złożenie oferty najmu (roszczenie regresowe) 321,76KB zobacz
pdf 2021-07-22 Zaświadczenie o dochodach
ilość pobrań: 755
Zaświadczenie o dochodach 167,75KB zobacz
pdf 2021-07-22 Zaświadczenie o dochodach (MOPR)
ilość pobrań: 312
Zaświadczenie o dochodach (MOPR) 156,49KB zobacz
pdf 2021-07-22 Zaświadczenie o dochodach (PUP)
ilość pobrań: 284
Zaświadczenie o dochodach (PUP) 176,36KB zobacz
Kategoria: Wnioski – Lokale mieszkalne i najem socjalny
pdf 2021-07-22 Wniosek o zmianę lokalu mieszkalnego z dobrowolnie dobranym kontrahentem lub z Gminą Bytom
ilość pobrań: 471
Wniosek o zmianę lokalu mieszkalnego z dobrowolnie dobranym kontrahentem lub z Gminą Bytom 330,88KB zobacz
pdf 2021-07-22 Wniosek o wstąpienie w stosunek najmu, o zawarcie umowy najmu zajmowanego lokalu
ilość pobrań: 717
Wniosek o wstąpienie w stosunek najmu, o zawarcie umowy najmu zajmowanego lokalu 336,76KB zobacz
pdf 2021-07-20 Wniosek o przyznanie mieszkania do remontu na koszt własny przyszłego najemcy
ilość pobrań: 4091
Wniosek o przyznanie mieszkania do remontu na koszt własny przyszłego najemcy 334,91KB zobacz
pdf 2021-07-22 Wniosek o przyznanie mieszkania do zasiedlenia (na czas nieoznaczony o czynszu za lokale mieszkalne)
ilość pobrań: 789
Wniosek o przyznanie mieszkania do zasiedlenia (na czas nieoznaczony o czynszu za lokale mieszkalne) 331,65KB zobacz
pdf 2021-07-22 Wniosek o przyznanie lokalu zamiennego
ilość pobrań: 254
Wniosek o przyznanie lokalu zamiennego 326,65KB zobacz
pdf 2021-07-22 Wniosek o przyłącznenie zwolnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego lub przyległego lub pom. niemieszk.
ilość pobrań: 281
Wniosek o przyłącznenie zwolnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego lub przyległego lub pom. niemieszk. 321,39KB zobacz
pdf 2021-07-22 Wniosek o podział lub połączenie lokalu mieszkalnego
ilość pobrań: 194
Wniosek o podział lub połączenie lokalu mieszkalnego 342,02KB zobacz
pdf 2021-07-22 Wniosek o podnajem lokalu mieszkalnego lub oddanie w bezpłatne używanie lub jego części
ilość pobrań: 192
Wniosek o podnajem lokalu mieszkalnego lub oddanie w bezpłatne używanie lub jego części 317,4KB zobacz
pdf 2021-07-22 Wniosek o przedłużenie przekwalifikowanie umowy najmu zajmowanego lokalu na warunkach najmu socjalnego
ilość pobrań: 345
Wniosek o przedłużenie przekwalifikowanie umowy najmu zajmowanego lokalu na warunkach najmu socjalnego 331,71KB zobacz
pdf 2021-07-22 Wniosek o najem socjalny lokalu
ilość pobrań: 741
Wniosek o najem socjalny lokalu 321,26KB zobacz
pdf 2021-07-22 Wniosek o najem socjalny lokalu w związku z orzeczoną eksmisją
ilość pobrań: 196
Wniosek o najem socjalny lokalu w związku z orzeczoną eksmisją 492,82KB zobacz
pdf 2021-07-22 Wniosek o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu w realizacji orzeczenia sądowego
ilość pobrań: 130
Wniosek o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu w realizacji orzeczenia sądowego 322,79KB zobacz
pdf 2021-07-20 Oświadczenie o stanie majątkowym
ilość pobrań: 1159
Oświadczenie o stanie majątkowym 339,02KB zobacz
pdf 2021-07-20 Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego
ilość pobrań: 1106
Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego 508,56KB zobacz
pdf 2021-07-20 Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego
ilość pobrań: 1266
Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego 382,13KB zobacz
pdf 2021-07-20 Oświadczenie o poprzednich adresach zamieszkania/zameldowania lub wynajmowania/korzystania z lokali użytkowych/garażu/reklamy od Gminy Bytom
ilość pobrań: 888
Oświadczenie o poprzednich adresach zamieszkania/zameldowania lub wynajmowania/korzystania z lokali użytkowych/garażu/reklamy od Gminy Bytom 651,81KB zobacz