Wnioski, druki, oświadczenia do pobrania

Pliki do pobrania poniżej.

Kategoria: Powiązane pliki [27]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Wnioski – dział Windykacji
pdf 2023-05-12 Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności należności związanych z lokalem mieszkalnym/lokalem do remontu na koszt własny przyszłego najemcy
ilość pobrań: 473
Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności należności związanych z lokalem mieszkalnym/lokalem do remontu na koszt własny przyszłego najemcy 224,72KB zobacz
pdf 2023-05-12 Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i sytuacji materialnej
ilość pobrań: 441
Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i sytuacji materialnej 214,49KB zobacz
pdf 2023-05-12 Oświadczenie o wskazaniu poprzednich adresów zamieszkania/zameldowania na terenie gminy bytom oraz o wynajmowaniu/korzystaniu z lokali użytkowych/garażu/reklamy od gminy bytom
ilość pobrań: 243
Oświadczenie o wskazaniu poprzednich adresów zamieszkania/zameldowania na terenie gminy bytom oraz o wynajmowaniu/korzystaniu z lokali użytkowych/garażu/reklamy od gminy bytom 177,05KB zobacz
pdf 2023-05-12 Pełnomocnictwo
ilość pobrań: 254
Pełnomocnictwo 106,87KB zobacz
pdf 2023-02-02 Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności w związku z wypłaconym na rzecz wierzyciela odszkodowaniem za nie złożenie oferty najmu socjalnego (roszczenie regresowe)
ilość pobrań: 411
Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności w związku z wypłaconym na rzecz wierzyciela odszkodowaniem za nie złożenie oferty najmu socjalnego (roszczenie regresowe) 257,35KB zobacz
Kategoria: Wnioski – Lokale mieszkalne i najem socjalny
pdf 2023-02-01 Wniosek o zmianę lokalu mieszkalnego z dobrowolnie dobranym kontrahentem lub z Gminą Bytom
ilość pobrań: 369
Wniosek o zmianę lokalu mieszkalnego z dobrowolnie dobranym kontrahentem lub z Gminą Bytom 232,03KB zobacz
pdf 2023-02-01 Wniosek o wstąpienie w stosunek najmu, o zawarcie umowy najmu zajmowanego lokalu
ilość pobrań: 598
Wniosek o wstąpienie w stosunek najmu, o zawarcie umowy najmu zajmowanego lokalu 336,9KB zobacz
pdf 2023-02-01 Wniosek o przyznanie mieszkania do zasiedlenia (na czas nieoznaczony o czynszu za lokale mieszkalne)
ilość pobrań: 665
Wniosek o przyznanie mieszkania do zasiedlenia (na czas nieoznaczony o czynszu za lokale mieszkalne) 266,29KB zobacz
pdf 2023-02-01 Wniosek o przyznanie mieszkania do remontu na koszt własny przyszłego najemcy
ilość pobrań: 2433
Wniosek o przyznanie mieszkania do remontu na koszt własny przyszłego najemcy 273,37KB zobacz
pdf 2023-02-01 Wniosek o przyznanie lokalu zamiennego
ilość pobrań: 191
Wniosek o przyznanie lokalu zamiennego 239,92KB zobacz
pdf 2023-02-01 Wniosek o przyłącznenie zwolnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego lub przyległego lub pomieszczenia niemieszkalnego
ilość pobrań: 169
Wniosek o przyłącznenie zwolnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego lub przyległego lub pomieszczenia niemieszkalnego 230,14KB zobacz
pdf 2023-02-01 Wniosek o przedłużenie przekwalifikowanie umowy najmu zajmowanego lokalu na warunkach najmu socjalnego
ilość pobrań: 277
Wniosek o przedłużenie przekwalifikowanie umowy najmu zajmowanego lokalu na warunkach najmu socjalnego 228,54KB zobacz
pdf 2023-02-01 Wniosek o podział lub połączenie lokalu mieszkalnego
ilość pobrań: 130
Wniosek o podział lub połączenie lokalu mieszkalnego 245,56KB zobacz
pdf 2023-02-01 Wniosek o podnajem lokalu mieszkalnego lub oddanie w bezpłatne używanie lub jego części
ilość pobrań: 127
Wniosek o podnajem lokalu mieszkalnego lub oddanie w bezpłatne używanie lub jego części 209,94KB zobacz
pdf 2023-01-30 Oświadczenie o stanie majątkowym
ilość pobrań: 2327
Oświadczenie o stanie majątkowym 313,2KB zobacz
pdf 2023-01-30 Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego
ilość pobrań: 2196
Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego 301,25KB zobacz
pdf 2023-01-30 Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego
ilość pobrań: 2539
Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego 178,77KB zobacz
pdf 2023-01-30 Oświadczenie o poprzednich adresach zamieszkania/zameldowania lub wynajmowania/korzystania z lokali użytkowych/garażu/reklamy od Gminy Bytom
ilość pobrań: 1700
Oświadczenie o poprzednich adresach zamieszkania/zameldowania lub wynajmowania/korzystania z lokali użytkowych/garażu/reklamy od Gminy Bytom 299,28KB zobacz
pdf 2023-02-02 Wniosek o najem socjalny lokalu
ilość pobrań: 1321
Wniosek o najem socjalny lokalu 234,25KB zobacz
pdf 2023-02-02 Wniosek o najem socjalny lokalu w związku z orzeczoną eksmisją
ilość pobrań: 400
Wniosek o najem socjalny lokalu w związku z orzeczoną eksmisją 250,94KB zobacz
pdf 2023-02-02 Wniosek o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu w realizacji orzeczenia sądowego
ilość pobrań: 287
Wniosek o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu w realizacji orzeczenia sądowego 255,37KB zobacz
pdf 2023-04-13 KLAUZULA INFORMACYJNA - DZIAŁ LOKALI MIESZKALNYCH - WNIOSKI O PRZYZNANIE MIESZKANIA Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY BYTOM
ilość pobrań: 284
KLAUZULA INFORMACYJNA - DZIAŁ LOKALI MIESZKALNYCH - WNIOSKI O PRZYZNANIE MIESZKANIA Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY BYTOM 112,56KB zobacz
pdf 2023-04-13 KLAUZULA INFORMACYJNA - DZIAŁ LOKALI MIESZKALNYCH - WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO Z DOBROWOLNIE DOBRANYM KONTRAHENTEM LUB Z GMINĄ BYTOM
ilość pobrań: 126
KLAUZULA INFORMACYJNA - DZIAŁ LOKALI MIESZKALNYCH - WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO Z DOBROWOLNIE DOBRANYM KONTRAHENTEM LUB Z GMINĄ BYTOM 119,26KB zobacz
pdf 2023-04-13 KLAUZULA INFORMACYJNA - DZIAŁ NAJMU SOCJALNEGO - WNIOSEK O ZAWARCIE SOCJALNEJ UMOWY NAJMU W REALIZACJI ORZECZENIA SĄDOWEGO
ilość pobrań: 80
KLAUZULA INFORMACYJNA - DZIAŁ NAJMU SOCJALNEGO - WNIOSEK O ZAWARCIE SOCJALNEJ UMOWY NAJMU W REALIZACJI ORZECZENIA SĄDOWEGO 117,45KB zobacz
pdf 2023-04-13 KLAUZULA INFORMACYJNA - POSTĘPOWANIE REGRESOWE
ilość pobrań: 74
KLAUZULA INFORMACYJNA - POSTĘPOWANIE REGRESOWE 95,06KB zobacz
pdf 2023-08-16 KLAUZULA INFORMACYJNA - DZIAŁ NAJMU SOCJALNEGO - WNIOSEK O NAJEM SOCJALNY LOKALU - WNIOSEK O NAJEM SOCJALNY LOKALU W ZWIĄZKU Z ORZECZONĄ EKSMISJĄ .pdf
ilość pobrań: 65
KLAUZULA INFORMACYJNA - DZIAŁ NAJMU SOCJALNEGO - WNIOSEK O NAJEM SOCJALNY LOKALU - WNIOSEK O NAJEM SOCJALNY LOKALU W ZWIĄZKU Z ORZECZONĄ EKSMISJĄ .pdf 93,44KB zobacz
pdf 2023-08-22 Druk zgłoszenia do Banku Zamian Lokali Mieszkalnych.pdf
ilość pobrań: 92
Druk zgłoszenia do Banku Zamian Lokali Mieszkalnych.pdf 195,38KB zobacz