Wnioski, druki, oświadczenia do pobrania

Pliki do pobrania poniżej.

Kategoria: Powiązane pliki [29]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Wnioski – dział Windykacji
pdf 2023-03-03 Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności należności związanych z lokalem mieszkalnym/lokalem do remontu na koszt własny przyszłego najemcy
ilość pobrań: 81
Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności należności związanych z lokalem mieszkalnym/lokalem do remontu na koszt własny przyszłego najemcy 635,73KB zobacz
pdf 2023-03-03 Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i sytuacji materialnej
ilość pobrań: 53
Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i sytuacji materialnej 386,24KB zobacz
pdf 2023-03-03 Oświadczenie o wskazaniu poprzednich adresów zamieszkania/zameldowania na terenie gminy bytom oraz o wynajmowaniu/korzystaniu z lokali użytkowych/garażu/reklamy od gminy bytom
ilość pobrań: 43
Oświadczenie o wskazaniu poprzednich adresów zamieszkania/zameldowania na terenie gminy bytom oraz o wynajmowaniu/korzystaniu z lokali użytkowych/garażu/reklamy od gminy bytom 780,6KB zobacz
pdf 2023-03-03 Pełnomocnictwo
ilość pobrań: 36
Pełnomocnictwo 179,84KB zobacz
pdf 2023-02-02 Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności w związku z wypłaconym na rzecz wierzyciela odszkodowaniem za nie złożenie oferty najmu socjalnego (roszczenie regresowe)
ilość pobrań: 300
Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności w związku z wypłaconym na rzecz wierzyciela odszkodowaniem za nie złożenie oferty najmu socjalnego (roszczenie regresowe) 257,35KB zobacz
pdf 2023-03-03 Zaświadczenie o dochodach
ilość pobrań: 1016
Zaświadczenie o dochodach 311,92KB zobacz
pdf 2023-03-03 Zaświadczenie o dochodach (MOPR)
ilość pobrań: 419
Zaświadczenie o dochodach (MOPR) 300,19KB zobacz
pdf 2023-03-03 Zaświadczenie o dochodach (PUP)
ilość pobrań: 409
Zaświadczenie o dochodach (PUP) 473,43KB zobacz
pdf 2023-03-15 KLAUZULA INFORMACYJNA - PROWADZENIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z WINDYKACJĄ NALEŻNOŚCI
ilość pobrań: 18
KLAUZULA INFORMACYJNA - PROWADZENIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z WINDYKACJĄ NALEŻNOŚCI 124,92KB zobacz
Kategoria: Wnioski – Lokale mieszkalne i najem socjalny
pdf 2023-02-01 Wniosek o zmianę lokalu mieszkalnego z dobrowolnie dobranym kontrahentem lub z Gminą Bytom
ilość pobrań: 92
Wniosek o zmianę lokalu mieszkalnego z dobrowolnie dobranym kontrahentem lub z Gminą Bytom 232,03KB zobacz
pdf 2023-02-01 Wniosek o wstąpienie w stosunek najmu, o zawarcie umowy najmu zajmowanego lokalu
ilość pobrań: 167
Wniosek o wstąpienie w stosunek najmu, o zawarcie umowy najmu zajmowanego lokalu 336,9KB zobacz
pdf 2023-02-01 Wniosek o przyznanie mieszkania do zasiedlenia (na czas nieoznaczony o czynszu za lokale mieszkalne)
ilość pobrań: 134
Wniosek o przyznanie mieszkania do zasiedlenia (na czas nieoznaczony o czynszu za lokale mieszkalne) 266,29KB zobacz
pdf 2023-02-01 Wniosek o przyznanie mieszkania do remontu na koszt własny przyszłego najemcy
ilość pobrań: 615
Wniosek o przyznanie mieszkania do remontu na koszt własny przyszłego najemcy 273,37KB zobacz
pdf 2023-02-01 Wniosek o przyznanie lokalu zamiennego
ilość pobrań: 59
Wniosek o przyznanie lokalu zamiennego 239,92KB zobacz
pdf 2023-02-01 Wniosek o przyłącznenie zwolnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego lub przyległego lub pomieszczenia niemieszkalnego
ilość pobrań: 52
Wniosek o przyłącznenie zwolnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego lub przyległego lub pomieszczenia niemieszkalnego 230,14KB zobacz
pdf 2023-02-01 Wniosek o przedłużenie przekwalifikowanie umowy najmu zajmowanego lokalu na warunkach najmu socjalnego
ilość pobrań: 76
Wniosek o przedłużenie przekwalifikowanie umowy najmu zajmowanego lokalu na warunkach najmu socjalnego 228,54KB zobacz
pdf 2023-02-01 Wniosek o podział lub połączenie lokalu mieszkalnego
ilość pobrań: 50
Wniosek o podział lub połączenie lokalu mieszkalnego 245,56KB zobacz
pdf 2023-02-01 Wniosek o podnajem lokalu mieszkalnego lub oddanie w bezpłatne używanie lub jego części
ilość pobrań: 45
Wniosek o podnajem lokalu mieszkalnego lub oddanie w bezpłatne używanie lub jego części 209,94KB zobacz
pdf 2023-01-30 Oświadczenie o stanie majątkowym
ilość pobrań: 1597
Oświadczenie o stanie majątkowym 313,2KB zobacz
pdf 2023-01-30 Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego
ilość pobrań: 1487
Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego 301,25KB zobacz
pdf 2023-01-30 Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego
ilość pobrań: 1704
Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego 178,77KB zobacz
pdf 2023-01-30 Oświadczenie o poprzednich adresach zamieszkania/zameldowania lub wynajmowania/korzystania z lokali użytkowych/garażu/reklamy od Gminy Bytom
ilość pobrań: 1203
Oświadczenie o poprzednich adresach zamieszkania/zameldowania lub wynajmowania/korzystania z lokali użytkowych/garażu/reklamy od Gminy Bytom 299,28KB zobacz
pdf 2023-02-02 Wniosek o najem socjalny lokalu
ilość pobrań: 981
Wniosek o najem socjalny lokalu 234,25KB zobacz
pdf 2023-02-02 Wniosek o najem socjalny lokalu w związku z orzeczoną eksmisją
ilość pobrań: 282
Wniosek o najem socjalny lokalu w związku z orzeczoną eksmisją 250,94KB zobacz
pdf 2023-02-02 Wniosek o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu w realizacji orzeczenia sądowego
ilość pobrań: 189
Wniosek o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu w realizacji orzeczenia sądowego 255,37KB zobacz
pdf 2023-03-15 KLAUZULA INFORMACYJNA - DZIAŁ LOKALI MIESZKALNYCH - WNIOSKI O PRZYZNANIE MIESZKANIA Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY BYTOM
ilość pobrań: 27
KLAUZULA INFORMACYJNA - DZIAŁ LOKALI MIESZKALNYCH - WNIOSKI O PRZYZNANIE MIESZKANIA Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY BYTOM 148,49KB zobacz
pdf 2023-03-15 KLAUZULA INFORMACYJNA - DZIAŁ LOKALI MIESZKALNYCH - WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO Z DOBROWOLNIE DOBRANYM KONTRAHENTEM LUB Z GMINĄ BYTOM
ilość pobrań: 16
KLAUZULA INFORMACYJNA - DZIAŁ LOKALI MIESZKALNYCH - WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO Z DOBROWOLNIE DOBRANYM KONTRAHENTEM LUB Z GMINĄ BYTOM 149,55KB zobacz
pdf 2023-03-15 KLAUZULA INFORMACYJNA - DZIAŁ LOKALI SOCJALNYCH - WNIOSEK O NAJEM SOCJALNY LOKALU - WNIOSEK O NAJEM SOCJALNY LOKALU W ZWIĄZKU Z ORZECZONĄ EKSMISJĄ
ilość pobrań: 19
KLAUZULA INFORMACYJNA - DZIAŁ LOKALI SOCJALNYCH - WNIOSEK O NAJEM SOCJALNY LOKALU - WNIOSEK O NAJEM SOCJALNY LOKALU W ZWIĄZKU Z ORZECZONĄ EKSMISJĄ 125,24KB zobacz
pdf 2023-03-15 KLAUZULA INFORMACYJNA - DZIAŁ LOKALI SOCJALNYCH - WNIOSEK O ZAWARCIE SOCJALNEJ UMOWY NAJMU W REALIZACJI ORZECZENIA SĄDOWEGO
ilość pobrań: 14
KLAUZULA INFORMACYJNA - DZIAŁ LOKALI SOCJALNYCH - WNIOSEK O ZAWARCIE SOCJALNEJ UMOWY NAJMU W REALIZACJI ORZECZENIA SĄDOWEGO 125,13KB zobacz