Poprawa ergonomii pracy i szkolenia profilaktyczne dla pracowników Bytomskich Mieszkań zagrożonych chorobami układu ruchu i oczu

Logo EFS

Nazwa projektu: „Poprawa ergonomii pracy i szkolenia profilaktyczne dla pracowników Bytomskich Mieszkań zagrożonych chorobami układu ruchu i oczu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Nazwa beneficjenta: Miasto Bytom - Bytomskie Mieszkania

Bytomskie Mieszkania realizują projekt pn. „Poprawa ergonomii pracy i szkolenia profilaktyczne dla pracowników Bytomskich Mieszkań zagrożonych chorobami układu ruchu i oczu”.

Cele projektu: Poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy 119 pracowników Bytomskich Mieszkań, w tym 40 osób w wieku 50+, w sposób umożliwiający kontynuację zatrudnienia, poprzez doposażenie stanowisk pracy w sprzęt i wyposażenie, zmniejszające obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz wzroku oraz szkolenia na temat przeciwdziałania czynnikom ryzyka dotyczących układu ruchu, wzroku i psycho-społecznych.

Grupa docelowa: Pracownicy Bytomskich Mieszkań - jednostka samorządowa Miasta Bytom, najbardziej narażonych na czynniki ryzyka chorób układu ruchu, oczu oraz czynniki psycho-społeczne. Zadania w projekcie: Doposażanie w sprzęt stanowisk pracy w ponadstandardowe elementy poprawiające warunki i bezpieczeństwo pracy; Szkolenia dotyczące wykonywania codziennej pracy w efektywny sposób eliminujący zagrożenia zdrowia.

Główny rezultat: 119 osób, które po opuszczeniu programu kontynuowały zatrudnienie.

Okres realizacji: 14.08.2023r - 30.11.2023r.

Całkowita wartość projektu: 434 804,50 zł, wkład Funduszy Europejskich 369 583,82 zł

Informacje źródłowe na temat  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.

20/ 11/2023 #Aktualności #EFS - poprawa ergonomii pracy i szkolenia profilaktyczne dla pracowników bytomskich mieszkań zagrożonych chorobami układu ruchu i oczu #Projekty Unijne Autor:

Logo EFS

Nazwa projektu: „Poprawa ergonomii pracy i szkolenia profilaktyczne dla pracowników Bytomskich Mieszkań zagrożonych chorobami układu ruchu i oczu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Nazwa beneficjenta: Miasto Bytom - Bytomskie Mieszkania

Bytomskie Mieszkania realizują projekt pn. „Poprawa ergonomii pracy i szkolenia profilaktyczne dla pracowników Bytomskich Mieszkań zagrożonych chorobami układu ruchu i oczu”.

Cele projektu: Poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy 119 pracowników Bytomskich Mieszkań, w tym 40 osób w wieku 50+, w sposób umożliwiający kontynuację zatrudnienia, poprzez doposażenie stanowisk pracy w sprzęt i wyposażenie, zmniejszające obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz wzroku oraz szkolenia na temat przeciwdziałania czynnikom ryzyka dotyczących układu ruchu, wzroku i psycho-społecznych.

Grupa docelowa: Pracownicy Bytomskich Mieszkań - jednostka samorządowa Miasta Bytom, najbardziej narażonych na czynniki ryzyka chorób układu ruchu, oczu oraz czynniki psycho-społeczne. Zadania w projekcie: Doposażanie w sprzęt stanowisk pracy w ponadstandardowe elementy poprawiające warunki i bezpieczeństwo pracy; Szkolenia dotyczące wykonywania codziennej pracy w efektywny sposób eliminujący zagrożenia zdrowia.

Główny rezultat: 119 osób, które po opuszczeniu programu kontynuowały zatrudnienie.

Okres realizacji: 14.08.2023r - 30.11.2023r.

Całkowita wartość projektu: 434 804,50 zł, wkład Funduszy Europejskich 369 583,82 zł

Informacje źródłowe na temat  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.

Plakat EFS - Poprawa ergonomii pracy i szkolenia profilaktyczne dla pracowników Bytomskich Mieszkań

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
docx 2023-11-20 Plakat.docx
ilość pobrań: 74
Plakat.docx 3,55MB -
pdf 2023-11-20 Plakat.pdf
ilość pobrań: 65
Plakat.pdf 285,98KB zobacz