Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Aktualności

16/ 08/2023 #Aktualności #Projekty Unijne #OSI – CUS oraz lokale socjalne Śródmieście i Rozbark Autor: Paweł Fotek

logotyp unijny

Jednostka Budżetowa Bytomskie Mieszkania z siedzibą w Bytomiu przy ul. Armii Krajowej 54b zawiadamia o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert dnia 1 sierpania 2023 r. na oganizowanie zadań z zakresu aktywności lokalnej przy wykorzystaniu wyremontowanej Świetlicy Środowiskowej w ramach projektu pn.: "Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza".

Wybrana oferta zostałą złożona przez stowarzyszenie: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Jednostka Terenowa Hufiec Bytom, ul. Kolejowa 6/11. 41-902 Bytom.