Zmiana stawki za dostawę wody i odprowadzanie ścieków

2/ 01/2024 #Aktualności Autor: Rafał Odoj

Bytomskie Mieszkania informują, że zgodnie z decyzją znak GL.RZT.70.126.2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Bytom na okres 3 lat, zgodnie z którą od dnia 4 stycznia 2024 roku zaczynają obowiązywać ceny i stawki nowej taryfy tj. zmianie ulega cena za dostawę wody i odprowadzanie ścieków z 15,95 zł/m3 na 20,21 zł/m3 oraz stawka opłaty abonamentowej. Przedmiotowa opłata jest opłatą niezależną od Właściciela.

Punkty Obsługi Mieszkańców Bytomskich Mieszkań są w trakcie dostarczania mieszkańcom zasobów gminnych stosownych zawiadomień o wysokości wyżej wymienionych opłat.