Wykazy lokali do remontu w piątki, oględziny dla wszystkich itd. - korzystne zmiany !

Aktualności

24/ 08/2023 #Aktualności #Lokale mieszkalne Autor:

W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców 28 sierpnia 2023 roku wejdą w życie kolejne zmiany w zakresie lokali przeznaczonych do remontu na koszt własny przyszłego najemcy, wynikające z zarządzenia nr 329/23 Prezydenta Bytomia z dnia 16 sierpnia 2023 roku.

Przypominamy, że dotychczas wykazy adresowe wolnych lokali przeznaczonych do remontu na koszt własny przyszłego najemcy publikowane były przez Bytomskie Mieszkania w robocze poniedziałki od godziny 9:00. Zainteresowane osoby uprawnione składały deklaracje o gotowości przyjęcia i przeprowadzenia remontu w terminie do czwartku do godziny 12:00, natomiast do oględzin lokali uprawnione były wyłącznie osoby ujęte na pozycjach 1, 2 oraz 3 do wykazu osób, publikowanego w kolejny roboczy poniedziałek od godziny 9:00.

Aby usprawnić i uefektywnić proces zagospodarowywania pustostanów, a także aby umożliwić wszystkim uprawnionym dostęp do lokali, ułatwiając i przyspieszając decyzję o ewentualnym zainteresowaniu ich remontem, wprowadzamy od 28 sierpnia br. następujące zmiany:

Wykazy adresowe wolnych lokali przeznaczonych do remontu na koszt własny przyszłego najemcy publikowane będą w piątki od godziny 9:00

(w poniedziałek 28 sierpnia nie będzie wykazu lokali, pierwszy wykaz według nowych zasad będzie opublikowany w piątek 1 września). Publikacja wykazu w piątek, zamiast w poniedziałek:

  • daje osobom uprawnionym już podczas weekendu czas na analizę oferowanych lokali na podstawie parametrów podanych w wykazie tj.: lokalizacja, liczba i rodzaj pomieszczeń, powierzchnia pokoi i użytkowa, ogrzewanie, wyposażenie w łazienkę/wc/gaz, piętro, rodzaj własności budynku (gmina/wspólnota mieszkaniowa/osoba fizyczna), szacunkowe koszty remontu,
  • umożliwia zaplanowanie przez weekend czasu koniecznego na oględziny lokalu przed złożeniem deklaracji np. uzyskanie ewentualnego urlopu, zapewnienie opieki nad dzieckiem itp.

Oględziny lokali będą umożliwiane wszystkim osobom zainteresowanym (nie jak obecnie pierwszym trzem osobom z wykazu), ale wyłącznie w najbliższy poniedziałek i/lub wtorek następujący po publikacji wykazu lokali, w terminach i godzinach wskazanych w przedmiotowym wykazie

Dla każdego lokalu podana będzie konkretna data (poniedziałek i/lub wtorek) i godziny, podczas których w lokalu obecny będzie pracownik Punktu Obsługi Mieszkańców, w którego rejonie znajduje się lokal, aby:

  • umożliwić jego oględziny przez wszystkie osoby zainteresowane,
  • udostępnić do wglądu sporządzony przez Bytomskie Mieszkania zakres rzeczowo-finansowy prac koniecznych do wykonania,
  • odpowiedzieć na ewentualne pytania.

Oględziny lokalu na tym etapie umożliwią świadome i przemyślane podjęcie decyzji o ewentualnym złożeniu deklaracji o gotowości przeprowadzenia jego remontu i zapisanie się na mieszkanie wyłącznie osób faktycznie nim zainteresowanych.

Dotychczas zdarzało się, że wiele osób zapisywało się na mieszkania bez analizy i oględzin, a następnie rezygnowało z przedmiotowych lokali, co wpływało na wydłużenie okresu zagospodarowywania pustostanów, a także blokowało szybkie uzyskanie lokalu przez osoby znajdujące się na dalszych pozycjach na liście osób uprawnionych, niejednokrotnie znajdujące się w trudnej sytuacji i nie mające wygórowanych oczekiwań co do wyboru lokalu. Jedynie w przypadku gdy lokal byłby ponownie na wykazie i byłaby już wielokrotnie możliwość jego oględzin, a nadal nie został przez nikogo przyjęty,  osoby zainteresowane będą mogły indywidualnie ustalić oględziny, jednakże wyłącznie w poniedziałek i/lub wtorek. Złożenie deklaracji o gotowości przeprowadzenia remontu konkretnego lokalu będzie równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się ze stanem lokalu podczas jego oględzin.

Deklaracje o gotowości przeprowadzenia remontu konkretnego lokalu będą przyjmowane do środy do godziny 12:00, a nie jak dotychczas do czwartku.

Zaznaczamy jednak, że pomimo zmiany końcowego terminu na składanie oświadczeń z czwartku na środę, osoby uprawnione zyskają więcej czasu, gdyż wykaz publikowany będzie w piątek zamiast w poniedziałek. Obecnie poniedziałek-czwartek to 3,5 dnia na złożenie oświadczenia, a po zmianach piątek-środa to 5,5 dnia na decyzję i złożenie oświadczenia.

Wykazy osób mogących uzyskać lokal, który wskazały w oświadczeniu publikowane będą w piątki od godziny 9:00, a nie jak dotychczas w poniedziałki.

Ponadto, w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców zgłaszane m.in. podczas interwencji u Prezydenta Miasta, wprowadzono możliwość zawarcia umowy najmu po remoncie (w tym po przyłączeniu lokalu) przez osoby, które wykonały remont (dokonano protokolarnego odbioru prac), ale nie mogły zawrzeć umowy najmu z uwagi na posiadane zadłużenie.

Dotychczas warunkiem zawarcia umowy najmu po wykonaniu remontu był całkowity brak zaległości, natomiast od 28 sierpnia br. będzie możliwość zawarcia umowy najmu pod warunkiem, że posiadane zaległości zostały rozłożone na raty i wymagane raty spłacane są w pełnej kwocie co najmniej przez kolejnych pięć miesięcy bądź została zawarta umowa w sprawie spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego (odpracowanie długu) i rozliczone zostało wykonanie przez dłużnika świadczenia za okres co najmniej pięciu miesięcy.

Dotyczy to również starych spraw, gdzie w przeszłości odebrano remont, ale nie zawarto umowy najmu po remoncie ponieważ istniało zadłużenie. Jeśli taki użytkownik rozłoży zadłużenie na raty i będzie je spłacał przez 5 miesięcy (lub już ma ugodę i spłaca) albo będzie przez co najmniej 5 miesięcy odpracowywał zadłużenie, wówczas będzie mógł zawrzeć umowę najmu.

Uzyskanie umowy najmu może następnie umożliwić np.:

  • uzyskanie dodatku mieszkaniowego,
  • obniżenie opłat poprzez przekwalifikowanie uzyskanej umowy najmu
    w umowę najmu socjalnego,
  • ubieganie się o zamianę zajmowanego lokalu z kontrahentem.

W przypadku pytań dotyczących lokali przeznaczonych do remontu możliwe jest skontaktowanie się z Działem Lokali Mieszkalnych Bytomskimi Mieszkaniami pod nr tel. 32 532 59 34 lub 32 532 59 35.