Dział Najmu Socjalnego (ZDS)

Dział Najmu Socjalnego (ZDS) znajduje się na ul. Armii Krajowej 54b

kontakt:

  • tel.: 32 532 59 21, 22 (sprawy najmu socjalnego lokali w związku z orzeczoną eksmisją, wskazywanie pomieszczeń tymczasowych, wypłata odszkodowań za niewskazanie oferty najmu socjalnego lokalu, pomieszczenia tymczasowego, prowadzenie spraw związanych z postępowaniem regresowym wypłaconego odszkodowania, interwencja uboczna w postępowaniu eksmisyjnym)
  • tel.: 32 532 59 37 (sprawy najmu socjalnego lokali dla osób: dotkniętych przemocą w rodzinie - posiadających niebieską kartę, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, aktywnie uczestniczących w programach z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej, przedłużenia oraz przekwalifikowania umów najmu socjalnego lokali)
  • e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ