Listy osób uprawnionych

Lokale do remontu - listy osób uprawnionych

Zgodnie z § 35 ust. 5-6 oraz ust. 12 uchwały nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (Dz. Urz. Woj. Śl. z 04.03.2020 r. poz. 1850), Prezydent Miasta w terminie do 31 grudnia każdego roku zatwierdza roczne listy osób uprawnionych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu:

  1. dla osób nieposiadających tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,
  2. dla osób posiadających tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego.

Oprócz rocznych list osób uprawnionych mogą być w ciągu roku ustalane dodatkowe listy, które podlegają aktualizacji w okresach miesięcznych.

Osoby ujęte do list osób uprawnionych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu winny przynajmniej dwa razy w ciągu roku, jednak nie później niż do 30 listopada każdego roku, wskazać lokal umieszczony na wykazie adresowym wolnych lokali do remontu i pisemnie zadeklarować gotowość jego przyjęcia i przeprowadzenia remontu.

W przypadku braku pisemnych wskazań lokali wymagających remontu, osoby te zobowiązane są, bez wezwania wynajmującego, do corocznego składania do 30 listopada każdego roku pisemnych deklaracji potwierdzających zamiar dalszego ubiegania się o uzyskanie lokalu tego typu. Wnioski osób, które nie dokonają wskazań lokali bądź nie złożą pisemnej deklaracji we wskazanym powyżej terminie, zostaną skreślone z listy osób uprawnionych.

Formularze ww. deklaracji do wypełnienia w formie elektronicznej umieszczone są na podstronach:

Druki ww. deklaracji w PDF do złożenia w formie papierowej

Poniżej udostępniamy ww. listy osób uprawnionych:

 

Kategoria: Powiązane pliki [10]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Lista osób uprawnionych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu dla osób nieposiadających tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego:
pdf 2022-01-04 Lista osób bez tytułu prawnego na rok 2022 (poz. 1 - 1330)
ilość pobrań: 2768
Lista osób bez tytułu prawnego na rok 2022 (poz. 1 - 1330) 418,71KB zobacz
pdf 2022-03-03 I-dodatkowa lista osób bez tytułu prawnego na rok 2022 (poz. 1331-1359)
ilość pobrań: 319
I-dodatkowa lista osób bez tytułu prawnego na rok 2022 (poz. 1331-1359) 121,24KB zobacz
pdf 2022-04-07 II-dodatkowa lista osób bez tytułu prawnego na rok 2022 (poz. 1360-1387).pdf
ilość pobrań: 125
II-dodatkowa lista osób bez tytułu prawnego na rok 2022 (poz. 1360-1387).pdf 174,1KB zobacz
pdf 2022-05-05 III-dodatkowa lista osób bez tytułu prawnego na rok 2022 (poz. 1388-1420)
ilość pobrań: 48
III-dodatkowa lista osób bez tytułu prawnego na rok 2022 (poz. 1388-1420) 123,18KB zobacz
pdf 2022-05-05 IV-dodatkowa lista osób bez tytułu prawnego na rok 2022 (poz. 1421-1455)
ilość pobrań: 70
IV-dodatkowa lista osób bez tytułu prawnego na rok 2022 (poz. 1421-1455) 123,14KB zobacz
Kategoria: Lista osób uprawnionych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu dla osób posiadających tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego:
pdf 2022-01-04 Lista osób z tytułem prawnym na rok 2022 (pozycje 1 - 111)
ilość pobrań: 829
Lista osób z tytułem prawnym na rok 2022 (pozycje 1 - 111) 117,34KB zobacz
pdf 2022-03-03 I-dodatkowa lista osób z tytułem prawnym na rok 2022 (pozycje 112-114)
ilość pobrań: 148
I-dodatkowa lista osób z tytułem prawnym na rok 2022 (pozycje 112-114) 107,72KB zobacz
pdf 2022-04-07 II-dodatkowa lista osób z tytułem prawnym na rok 2022 (pozycja 115).pdf
ilość pobrań: 63
II-dodatkowa lista osób z tytułem prawnym na rok 2022 (pozycja 115).pdf 171,41KB zobacz
pdf 2022-05-05 III-dodatkowa lista osób z tytułem prawnym na rok 2022 (poz. 116-118)
ilość pobrań: 23
III-dodatkowa lista osób z tytułem prawnym na rok 2022 (poz. 116-118) 183,17KB zobacz
pdf 2022-05-05 IV-dodatkowa lista osób z tytułem prawnym na rok 2022 (poz. 119-120)
ilość pobrań: 24
IV-dodatkowa lista osób z tytułem prawnym na rok 2022 (poz. 119-120) 186,83KB zobacz