Listy osób uprawnionych

Lokale do remontu - listy osób uprawnionych

Zgodnie z § 35 ust. 5-6 oraz ust. 12 uchwały nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (Dz. Urz. Woj. Śl. z 04.03.2020 r. poz. 1850), Prezydent Miasta w terminie do 31 grudnia każdego roku zatwierdza roczne listy osób uprawnionych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu:

  1. dla osób nieposiadających tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,
  2. dla osób posiadających tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego.

Oprócz rocznych list osób uprawnionych mogą być w ciągu roku ustalane dodatkowe listy, które podlegają aktualizacji w okresach miesięcznych.

Osoby ujęte do list osób uprawnionych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu winny przynajmniej dwa razy w ciągu roku, jednak nie później niż do 30 listopada każdego roku, wskazać lokal umieszczony na wykazie adresowym wolnych lokali do remontu i pisemnie zadeklarować gotowość jego przyjęcia i przeprowadzenia remontu.

W przypadku braku pisemnych wskazań lokali wymagających remontu, osoby te zobowiązane są, bez wezwania wynajmującego, do corocznego składania do 30 listopada każdego roku pisemnych deklaracji potwierdzających zamiar dalszego ubiegania się o uzyskanie lokalu tego typu. Wnioski osób, które nie dokonają wskazań lokali bądź nie złożą pisemnej deklaracji we wskazanym powyżej terminie, zostaną skreślone z listy osób uprawnionych.

Formularze ww. deklaracji do wypełnienia w formie elektronicznej umieszczone są na podstronach:

Druki ww. deklaracji w PDF do złożenia w formie papierowej

Poniżej udostępniamy ww. listy osób uprawnionych:

 

Kategoria: Powiązane pliki [6]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Lista osób uprawnionych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu dla osób nieposiadających tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego:
pdf 2024-01-02 Lista osób bez tytułu prawnego na rok 2024 (poz. 1 - 1135)
ilość pobrań: 2092
Lista osób bez tytułu prawnego na rok 2024 (poz. 1 - 1135) 398,24KB zobacz
pdf 2024-02-01 I-dodatkowa lista osób bez tytułu prawnego na rok 2024 (poz. 1136-1169)
ilość pobrań: 233
I-dodatkowa lista osób bez tytułu prawnego na rok 2024 (poz. 1136-1169) 174,52KB zobacz
pdf 2024-02-07 II-dodatkowa lista osób bez tytułu prawnego na rok 2024 (poz. 1170-1189)
ilość pobrań: 158
II-dodatkowa lista osób bez tytułu prawnego na rok 2024 (poz. 1170-1189) 172,2KB zobacz
Kategoria: Lista osób uprawnionych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu dla osób posiadających tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego:
pdf 2024-01-02 Lista osób z tytułem prawnym na rok 2024 (poz. 1-169)
ilość pobrań: 668
Lista osób z tytułem prawnym na rok 2024 (poz. 1-169) 122,73KB zobacz
pdf 2024-02-01 I-dodatkowa lista osób z tytułem prawnym na rok 2024 (pozycje 170-175)
ilość pobrań: 112
I-dodatkowa lista osób z tytułem prawnym na rok 2024 (pozycje 170-175) 105,59KB zobacz
pdf 2024-02-07 II-dodatkowa lista osób z tytułem prawnym na rok 2024 (pozycje 176-177)
ilość pobrań: 105
II-dodatkowa lista osób z tytułem prawnym na rok 2024 (pozycje 176-177) 103,84KB zobacz