Listy osób uprawnionych

Lokale do remontu - listy osób uprawnionych

Zgodnie z § 35 ust. 5-6 oraz ust. 12 uchwały nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (Dz. Urz. Woj. Śl. z 04.03.2020 r. poz. 1850), Prezydent Miasta w terminie do 31 grudnia każdego roku zatwierdza roczne listy osób uprawnionych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu:

  1. dla osób nieposiadających tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,
  2. dla osób posiadających tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego.

Oprócz rocznych list osób uprawnionych mogą być w ciągu roku ustalane dodatkowe listy, które podlegają aktualizacji w okresach miesięcznych.

Osoby ujęte do list osób uprawnionych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu winny przynajmniej dwa razy w ciągu roku, jednak nie później niż do 30 listopada każdego roku, wskazać lokal umieszczony na wykazie adresowym wolnych lokali do remontu i pisemnie zadeklarować gotowość jego przyjęcia i przeprowadzenia remontu.

W przypadku braku pisemnych wskazań lokali wymagających remontu, osoby te zobowiązane są, bez wezwania wynajmującego, do corocznego składania do 30 listopada każdego roku pisemnych deklaracji potwierdzających zamiar dalszego ubiegania się o uzyskanie lokalu tego typu. Wnioski osób, które nie dokonają wskazań lokali bądź nie złożą pisemnej deklaracji we wskazanym powyżej terminie, zostaną skreślone z listy osób uprawnionych.

Formularze ww. deklaracji do wypełnienia w formie elektronicznej umieszczone są na podstronach:

Druki ww. deklaracji w PDF do złożenia w formie papierowej

Poniżej udostępniamy ww. listy osób uprawnionych:

 

Kategoria: Powiązane pliki [16]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Lista osób uprawnionych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu dla osób nieposiadających tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego:
pdf 2024-01-02 Lista osób bez tytułu prawnego na rok 2024 (poz. 1 - 1135)
ilość pobrań: 3627
Lista osób bez tytułu prawnego na rok 2024 (poz. 1 - 1135) 398,24KB zobacz
pdf 2024-02-01 I-dodatkowa lista osób bez tytułu prawnego na rok 2024 (poz. 1136-1169)
ilość pobrań: 549
I-dodatkowa lista osób bez tytułu prawnego na rok 2024 (poz. 1136-1169) 174,52KB zobacz
pdf 2024-02-07 II-dodatkowa lista osób bez tytułu prawnego na rok 2024 (poz. 1170-1189)
ilość pobrań: 450
II-dodatkowa lista osób bez tytułu prawnego na rok 2024 (poz. 1170-1189) 172,2KB zobacz
pdf 2024-03-27 III-dodatkowa lista osób bez tytułu prawnego na rok 2024 (poz. 1190-1227)
ilość pobrań: 248
III-dodatkowa lista osób bez tytułu prawnego na rok 2024 (poz. 1190-1227) 174,79KB zobacz
pdf 2024-04-11 IV-dodatkowa lista osób bez tytułu prawnego na rok 2024 (poz. 1228-1264)
ilość pobrań: 238
IV-dodatkowa lista osób bez tytułu prawnego na rok 2024 (poz. 1228-1264) 174,6KB zobacz
pdf 2024-05-15 V-dodatkowa lista osób bez tytułu prawnego na rok 2024 (poz. 1265-1298)
ilość pobrań: 173
V-dodatkowa lista osób bez tytułu prawnego na rok 2024 (poz. 1265-1298) 174,59KB zobacz
pdf 2024-06-13 VI-dodatkowa lista osób bez tytułu prawnego na rok 2024 (poz. 1299-1334)
ilość pobrań: 122
VI-dodatkowa lista osób bez tytułu prawnego na rok 2024 (poz. 1299-1334) 174,53KB zobacz
pdf 2024-07-15 VII-dodatkowa lista osób bez tytułu prawnego na rok 2024 (poz. 1335-1357)
ilość pobrań: 14
VII-dodatkowa lista osób bez tytułu prawnego na rok 2024 (poz. 1335-1357) 172,51KB zobacz
Kategoria: Lista osób uprawnionych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu dla osób posiadających tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego:
pdf 2024-01-02 Lista osób z tytułem prawnym na rok 2024 (poz. 1-169)
ilość pobrań: 1006
Lista osób z tytułem prawnym na rok 2024 (poz. 1-169) 122,73KB zobacz
pdf 2024-02-01 I-dodatkowa lista osób z tytułem prawnym na rok 2024 (pozycje 170-175)
ilość pobrań: 267
I-dodatkowa lista osób z tytułem prawnym na rok 2024 (pozycje 170-175) 105,59KB zobacz
pdf 2024-02-07 II-dodatkowa lista osób z tytułem prawnym na rok 2024 (pozycje 176-177)
ilość pobrań: 268
II-dodatkowa lista osób z tytułem prawnym na rok 2024 (pozycje 176-177) 103,84KB zobacz
pdf 2024-03-27 III-dodatkowa lista osób z tytułem prawnym na rok 2024 (pozycje 178-185).pdf
ilość pobrań: 140
III-dodatkowa lista osób z tytułem prawnym na rok 2024 (pozycje 178-185).pdf 105,46KB zobacz
pdf 2024-04-11 IV-dodatkowa lista osób z tytułem prawnym na rok 2024 (pozycje 186-198)
ilość pobrań: 143
IV-dodatkowa lista osób z tytułem prawnym na rok 2024 (pozycje 186-198) 106,54KB zobacz
pdf 2024-05-15 V-dodatkowa lista osób z tytułem prawnym na rok 2024 (pozycje 199-207)
ilość pobrań: 97
V-dodatkowa lista osób z tytułem prawnym na rok 2024 (pozycje 199-207) 106,84KB zobacz
pdf 2024-06-13 VI-dodatkowa lista osób z tytułem prawnym na rok 2024 (pozycje 208-217)
ilość pobrań: 75
VI-dodatkowa lista osób z tytułem prawnym na rok 2024 (pozycje 208-217) 106,42KB zobacz
pdf 2024-07-15 VII-dodatkowa lista osób z tytułem prawnym na rok 2024 (pozycje 218-233)
ilość pobrań: 14
VII-dodatkowa lista osób z tytułem prawnym na rok 2024 (pozycje 218-233) 106,47KB zobacz